Danske Bank ligger i linje med konsensus men under Riksbankens prognos.

KL. 07:03 DEN 12 mars

Måndagens handel präglades av ett positivt risksentiment där europeiska huvudindex för hög- och lågavkastande krediter tajtade med 2,5bps respektive 6,4bps. Den tyska 10-årsräntan var ned ca 1bps medan Italiens 10-årsränta var upp med ca 5bps.

Theresa May kommunicerade vid en presskonferens natten till tisdag att Storbritannien har fått en juridiskt bindande försäkring om reservlösningen om irländska gränsen inte ska bli permanent. Syftet med avtalet är att övertyga det brittiska underhuset att rösta för utträdesavtalet. I veckan väntas ett antal olika Brexit-omröstningar. I den första omröstningen, som ska äga rum på tisdagen, ska det brittiska parlamentet ta beslut om utträdesavtalet en andra gång. Enligt brittisk media går Theresa May mot en förlust i omröstningen.

Fondbolagens förening presenterade siffror som visade att inflödet i svenska företagsobligationsfonder uppgick till SEK1,5bn i februari. Det var ett positivt besked och en märkbar ökning jämfört med inflödena under januari månad som uppgick till SEK165m.

Av måndagens makrostatistik kunde man utläsa att tysk industriproduktion kom in klart svagare än väntat och visade på en nedgång på 0,8% i januari jämfört med december. Väntat var en ökning om 0,5%. Vidare presenterades amerikansk detaljhandelsstatistik som visade på ett bättre än väntat utfall. ”Kärn-detaljhandeln” var upp med 1,1% jämfört med månaden innan, väntat var en ökning om 0,6%.

På bolagsfronten meddelade SBB förvärv av två fastighetsbestånd med bostäder och samhällsfastigheter om totalt 367 lägenheter i Stockholmsregionen. De totala hyresintäkterna från beståndet är SEK41,5m och driftnettot är ca SEK26m.

Fortsatt inom fastighetssektorn meddelade Wihlborgs att man avyttrat två fastigheter i Köpenhamn. Köpeskillingen motsvarade vid avtalets tecknande SEK 310m.

Wihlborgs var även ute på den svenska primärmarknaden och gjorde en utökning om SEK300m av en tidigare gjord FRN som förfaller i december 2020.

På hemmaplan är det kl 9.30 dags för svensk inflation. Ett utfall som kommit att bli viktigt för marknaden efter det låga januariutfallet. Vår prognos lyder +0,7% mom (1,9% yoy) på KPIF och +0,8% mom (1,5% yoy) på KPIF ex energi. Vi ligger i linje med konsensus men 0,4 respektive 0,3 p.e. under Riksbankens prognos. Optionsmarknaden prisar en rörelse på ca 6 öre där uppsidan i EURSEK är den känsliga sidan.