Industri PMI sjönk under 50-strecket

KL. 07:03 DEN 04 mars

Under fredagens handel gick europeiska huvudindex för krediter ihop något ytterligare medan index för högavkastande krediter gick isär ca 2bps. De europeiska 10-årsräntorna steg mestadels med 1-3bps. Under fredagen publicerades inköpschefsindex (PMI) för eurozonen, där industri-PMI sjönk under det viktiga 50-strecket till 49,3 i februari från 50,5 under föregående månad.

Från förhandlingarna mellan USA och Kina rapporterade Bloomberg News att ett slutgiltigt avtal nu förbereds av USA, vilket ska kunna skrivas på av Donald Trump och Xi Jinping inom några veckor med ett potentiellt möte redan i mitten av mars. Senare denna vecka håller ECB direktionsmöte, där en viktig faktor att bevaka är eventuella besked kring nya långa lån till europeiska banker (TLTRO).

Den europeiska bankmyndigheten EBA uppmanade i fredags europeiska myndigheter att vidta åtgärder för att insättningarna hos utländska filialer till engelska banker fortfarande ska skyddas i händelse av en avtalslös Brexit. I det fall en avtalslös Brexit inträffar finns annars risken att dessa utländska filialer skulle kunna exkluderas från den brittiska insättningsgarantin. EBA:s rekommendation är därför att dessa filialer istället borde inkluderas under respektive nationella system i de länder där de är verksamma.

Från Danmark meddelade Nykredit Realkredit att man ingått avtal med ägarna i Sparinvest Holdings för Nykredit att förvärva 75% av aktierna i Sparinvest. Om transaktionen genomförs kommer Nykredit att betala DKK2,245mdr för ägandet, samtidigt som Sparinvest kommer att bli ett dotterbolag inom Nykredit-gruppen.

Bostadsutvecklaren SSM meddelade att bolagets Brf Metronomen vid Telefonplan erhållit stämningar från 44 förhandstecknare som tidigare hävt sina förhandsavtal. Dessa yrkar att tingsrätten ska förpliktiga bostadsrättsföreningen att återbetala de tidigare erlagda förskotten om SEK25000 plus ränta. Enligt SSM och föreningen är avtalen giltiga och hävningarna ogrundade. Inflyttning i Brf Metronomen är beräknad att påbörjas under Q1 2020.