På valutafronten intet nytt

KL. 07:03 DEN 07 mars

På valutafronten intet nytt…lugn natt då vi i huvudsak väntar på ECB idag. Tillväxten väntas revideras ner så fokus kommer mer hamna på lån till bankerna (TLTRO och LTRO). Alla nyheter runt första höjningstillfället kommer givetvis också vara högintressanta, bifogar vår ekonoms fusklapp till ECB.

Annars är vi nu up-to-date med IMM-rapporteringen efter nedstängningen i december, läs mer här. USD fortsatt strechat lång medan övriga valutor (förutom RUB) pendlar mellen neutral (JPY) och stretchat kort (AUD, CAD och EUR). Samtidigt ser vi implicita volatiliteter på lägstanivåer och realiserad volatilitet på ännu lägre nivåer. Skulle förvåna mig om vi inte snart ser S/L-drivna rörelser liknande den flash-crash USDJPY hade i starten av året. Kandidat för det ser ju onekligen ut att vara USD-sälj mot det mesta. Alltför strechad positionering tenderar ju förr eller senare korrigeras och tack vare sämre likviditet tenderar det gå snabbt.

SEK fick lite positivt momentum igår på nyheten att RB minskar valutareserven (bla efter att Nordea byter hemvist) med 8 mdr USD genom att låta valutalån förfalla. Borde inte vara någon valutaeffekt pga detta men SEK handlade ändå något starkare på nyheten, läs pressrelease här
Förutom SEK-köpet på detta så lätt positivt momentum i SEK just nu efter vi satte en high på 10.6310 häromdagen, surprise index vänder uppåt och ny retorik från Skingsley. Får se om den öppna utfrågningen i Finansutskottet idag kl 9:00 där Ingves och Skingsley svarar på frågor ger oss något nytt, följ showen här

Under gårdagens handel var stämningen mer avvaktande än tidigare under veckan inför dagens ECB-möte. Europeiska kreditindex gick isär under dagen, där europeiska huvudindex för krediter gick isär ca 1bps och index för högavkastande krediter ca 4bps. De europeiska 10-årsräntorna föll för de flesta länder, där Tysklands 10-årsränta föll ca 4bps och Italiens ca 6bps.

Inför ECB:s räntemöte senare idag rapporterade under gårdagen Bloomberg News att centralbanken ämnar sänka sina ekonomiska prognoser för euroområdet. Enligt Bloombergs källor kommer prognossänkningarna att vara tillräckligt stora för att motivera nya lån till banksektorn i euroområdet (TLTRO).

Enligt Financial Times var underskottet i handelsbalansen i USA för varor för helåret 2018 på hela USD891mdr. Detta är det största underskottet någonsin i landets historia. Inklusive tjänster var underskottet USD621mdr, vilket är det största underskottet sedan 2008. Det ökade underskottet förklaras av den starka tillväxten i den amerikanska ekonomin, vilket ökade importen, medan exportens utveckling under 2018 var svagare. Vad gäller handeln gentemot Kina uppgick underskottet till USD419mdr.

General Electrics aktiekurs har varit under fortsatt press sedan bolagets VD Larry Culp på tisdagskvällen under en konferens kommunicerat att GE:s industriella kassaflöde för 2019 förväntas bli negativt. Enligt Culp beror det negativa kassaflödet på ökad operationell press, ökande förluster inom kraftdivisionen och en ökning i omstruktureringskostnaderna. Det kommer dessutom troligen att ta flera år för att ställa om kraftdivisionen, enligt Culp.

Assa Abloy meddelade att bolaget avser att förvärva en majoritetspost om 54% i det schweiziska bolaget agta record. Köpeskillingen uppgår till ca EUR502m. Efter transaktionen förväntas Assa Abloy att äga 93% av aktierna i bolaget. Agta record är en tillverkare och serviceorganisation för entréautomatik och har ca 2600 anställda.

Från detaljhandelssektorn meddelade MQ att bolaget beslutat om en nedskrivning av bokförda värdet för immateriella tillgångar om SEK500m. Nedskrivningen kommer att belasta resultatet för andra kvartalet 2018/2019 som rapporteras den 15 mars.

Vasakronan meddelade att bolaget hyrt ut 12600 kvadratmeter i Stockholm. Uthyrningen görs till Handelsbanken i fastigheten Tre Vapen på Östermalm i Stockholm. Handelsbanken tillträder i direkt samban med att Naturvårdsverket flyttar och tar då över samtliga lokaler som myndigheten lämnar.

På den svenska primärmarknaden gjorde PostNord en 3-årig FRN om SEK500m på 3M Stibor+85bps. Vasakronan gjorde en 7-årig FRN om SEK100m och kupong 3M Stibor+88bps. Landshypotek Bank gjorde en utökning om SEK200m av en tidigare gjord emission med förfall i mars 2025. LF Bank gjorde en utökning om SEK500m med förfall i januari 2022.