Samtal om reformerad skatte- och bostadspolitik

KL. 11:03 DEN 13 mars

Under tisdagens handel gick europeiska kreditindex ihop något ytterligare, där europeiska huvudindex för krediter gick ihop ca 1bps och index för högavkastande krediter med ca 5bps. De europeiska 10-årsräntorna noterade endast måttliga rörelser där Italiens 10-årsränta föll med 1bps och Greklands 10-årsränta föll med 6bps.

Inför gårdagens Brexit-omröstning i det brittiska parlamentet kommenterade den brittiske justitiekanslern Geoffrey Cox i ett rättsligt utlåtande att det modifierade avtalet som Theresa May förhandlade fram med Jean-Claude Juncker i måndags fortfarande innehåller rättsliga risker för Storbritannien vad gäller lösningen för den irländska gränsen. Omröstningen slutade med en stor förlust för Mays förslag. Nästa steg är nu en omröstning först om en avtalslös Brexit och därefter en senareläggning av utträdesdatumet för Brexit.

Ny svensk inflationsdata som publicerades av SCB igår visade på en ökning av konsumentpriserna enligt KPIF med 0,7% i februari jämfört med föregående månad och med 1,9% på årsbasis (jämfört med 2,0% på årsbasis i januari 2019). Detta var väl under den senaste prognosbanan från Riksbanken som för februari pekade på en KPIF på 2,4%.

Finans- och bostadsmarknadsminister Per Bolund kommenterade i samband med en träff med riksdagsjournalisterna att inledande samtal nu förs mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna om en reformerad skatte- och bostadspolitik. Enligt Bolund ska man dock inte förvänta sig några resultat förrän i slutet av nuvarande mandatperiod då båda frågorna först måste utredas noggrant.

Bland svenska bolag meddelade Loomis att bolaget informerats om att Investment AB Latour sålt sina A-aktier motsvarande 3,4% av kapitalet och 23,8% av rösterna i Loomis för en köpskilling om SEK800m. Dessutom sålde Melker Schörling AB A-aktier motsvarande 1,2% av kapitalet och 8,5% av rösterna i Loomis för SEK300m. Detta innebär att både Latourkoncernen och Melker Schörling sålt alla sina A-aktier i Loomis. Köparen var Citigroup som begärt omvandling av A-aktierna till B-aktier.

Det dansk-brittiska säkerhetsföretaget G4S informerade i samband med publiceringen av sin delårsrapport att bolaget fått intresseanmälningar från aktörer som vill förvärva bolagets kontanthanteringsverksamhet. Intresset följer på det besked G4S gav i slutet av 2018 om att knoppa av sin kontanthanteringsverksamhet. G4S fortsätter att utvärdera olika strategiska alternativ för verksamheten och planerar att ge mer detaljerad information i samband med sitt halvårsresultat i augusti.

På den svenska primärmarknaden gjorde Telenor totalt SEK7,25mdr, fördelat på en 2,5-årig FRN om SEK2,75mdr på 3M Stibor+48bps, en 5-årig FRN om SEK2,5mdr på 3M Stibor+80bps och en 5-årig fastränteobligation om SEK2mdr. Helsingborg gjorde en 5-årig FRN om SEK500m på 3M Stibor+13bps. Willhem gjorde en 4-årig obligation om SEK280m på m/s+128bps. Kommuninvest meddelade att de mandaterat banker för att göra en ny grön benchmark-obligation.

På euromarknaden gjorde Danske Bank en 5-årig grön senior obligation utan företrädesrätt (senior non-preferred) om EUR500m på m/s+165bps. Intresset för emissionen var stort med en total orderbok om EUR3,8mdr.