Svagare sysselsättning än väntat i USA

KL. 08:03 DEN 11 mars

Fredagens handel präglades av avtagande riskaptit i spåren av svag ekonomisk data från Kina och Tyskland, och i spåren av ECB:s penningpolitiska besked i torsdags där tillväxtutsikterna för eurozonen speciellt för 2019 sänkts ordentligt. I sin kommunikation pekade ECB på att osäkerheterna om tillväxten framöver ökat betydligt. Efter svagare än väntad arbetsmarknadsdata från USA på eftermiddagen gick kreditindex isär ytterligare. Europeiska huvudindex för krediter gick under dagen isär 3bps och index för högavkastande krediter gick isär ca 10bps. Den tyska 10-årsräntan steg något medan Italiens 10-årsränta steg ca 5bps.

Från USA kom i fredags eftermiddag arbetsmarknadsdata, där sysselsättningsökningen i februari var svagare än väntat med en ökning på 20000 personer under månaden. Arbetslösheten sjönk dock till 3,8% från 4,0% månaden före. Sysselsättningen för januari revideras upp något till 311000 personer.

Efter ett tal i Göteborg kommenterade vice riksbankschef Martin Flodén enligt nyhetsbyrån Direkt att det är förvånande att den svenska kronan är så svag som den är, och att fundamenta talar för en starkare krona framöver. Kronans nuvarande svaghet bör enligt Flodén ha en inflationseffekt på kort sikt. Samtidigt menade Flodén att Riksbanken ska analysera ECB:s senaste besked, men att detta inte är en ”game changer” då marknaden redan prisat in en senare räntehöjning från Riksbanken.

Från Finland meddelade premiärminister Juha Sipila att han ämnar avgå endast en månad före det stundande parlamentsvalet den 14 april. President Sauli Niinistö accepterade avgången men har bett Sipilas regering att sitta kvar fram till dess att valet hållits. Opinionssiffror visar på att socialdemokraterna kan få ca 21% av rösterna och centerpartiet, som leds av Juha Sipila, 14%.