Det uppkommer ibland situationer då en kärlekspartner, kompis eller en familjemedlem behöver en borgensman för att få ett lån. Inte minst i grupper på sociala medie-plattformar ställs dessa frågor till medlemmar och åsikterna tycks polarisera svenskar – är det alltid rätt att ”ställa upp” för någon som befinner sig i ekonomisk knipa eller som inte får ihop sin egen köpkalkyl? Det är nämligen väldigt viktigt att veta vad konsekvenserna av att ställa upp kan betyda för din egen ekonomiska framtid.  

Innan du accepterar det åttagande som bör du vara väl påläst och införstådd med det ansvar som det innebär att vara borgensman.

Vad innebär det att vara borgensman? I princip innebär det att du tar på dig ansvaret för att betala tillbaka ett lån, amorteringar och ränteutgifter om låntagaren själv inte klarar av att göra det. Borgensåtagandet fungerar som en säkerhet för hela lånesumman och relaterade kostnader. Vad händer om låntagaren inte kan betala? Du kommer ha ansvar för hela lånesumman, amorteringar och ränteutgifterna. Det är viktigt att du innan du accepterar att vara Borgensman tar ställning till om du har ekonomiskt utrymme att själv kunna betala tillbaka hela lånet. Tänk på att livet kan förändras med skilsmässa, barn, pension eller arbetslöshet vilket påverkar din betalningsförmåga.

Kan jag avsäga mig borgensansvaret? Det är oerhört viktigt att känna till att en borgensman inte har rätt att säga upp sitt borgensåtagande. Borgensmannen kan dock, om det framgår av villkoren till skuldebrevet, skriftligen begära att långivaren säger upp lånet till betalning enligt de villkor som är angivna i skuldebrevet. Sådan uppsägning kan medföra att borgensmannen blir tvungen att betala på grund av sitt borgensåtagande. Borgensmannen kan också bli fri från sitt borgensåtagande om kredittagaren kan erbjuda en ny borgensman eller någon annan säkerhet som kreditgivaren kan acceptera.

Dina egna möjligheter att låna kan försämras.

Eftersom ett ingånget borgensåtagande kan försämra din framtida betalningsförmåga, sänks din egen kreditvärdighet. Du som borgensman kan därför få svårare att få en egen kredit beviljad så länge borgensansvaret kvarstår. Viktigast av allt, i det fall borgenärsskap eller liknande frågeställningar blir aktuella, ta hjälp av juridisk expertis, t.ex. med hjälp av vår samarbetspartner Avtal24 som kan hjälpa till med juridisk behovsanalys så du alltid säkerställer din juridiska trygghet