Danske Banks Boprisindikator: Fortsatt prislyft i juli och augusti

31 aug 2023

Danske Banks Boprisindikator* som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna föll med 2,7 procent i juli för att sedan stiga med 3,0 procenti augusti, bägge på månadsbasis. En bättre indikation på pristrenden är de säsongsrensade siffrorna som visar uppgångar på 0,1 procent respektive 1,4 procent juli respektive augusti. Det finns med andra ord inga tecken på att den tidigare prisuppgången är på väg att mattas av.

Omsättningen fortsätter att bete sig säsongsmässigt normalt även om vi kan notera att den ligger i den nedre delen av intervallet för juli och augusti jämfört med hur det sett ut de senaste åren.


Prisutvecklingen kommande månader
Bostadsmarknaden i Stockholm går från klarhet till klarhet i termer av prisutvecklingen. Danske Bank bedömer att fundamentala parametrar som stigande sysselsättning, urbottning av reallönerna, stigande finansiell förmögenhet och en bedömning att räntetoppen är nära, hjälper till att hålla efterfrågan på bostadsrätter uppe. Än så länge verkar ett stigande utbud inte ha satt spår i prissättningen. Det finns en osäkerhet gällande när styrräntan toppar. Bankens egen prognos är att det sker i september på 4 procent men en höjning i november går givetvis inte att utesluta. Riksbanken själva flaggar för att det är omkring 40 procent sannolikhet för att de höjer styrräntan även i november.

Danske Bank har uppdaterat sin syn på bostadspriserna och bedömer inte längre att de kommer att falla tillbaka. Banken ser framför sig oförändrade till lätt stigande priser under höstmånaderna.

Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige kommenterar:
”Prisutvecklingen under sommaren är en fortsättning på den prisuppgång som påbörjades under våren. En stark arbetsmarknad, stigande finansiell förmögenhet ser ut att fp hjälp av att reallönerna eventuellt bottnat denna sommar. Förvisso kvarstår att Riksbanken kommer att fortsätta höja styrräntan ytterligare en eller två gånger i höst, men denna kostnadsökning är med stor sannolikhet redan diskonterad av köparna.”

*Danske Banks Boprisindikator baseras på offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet.