Michael Grahn

Chefekonom, Danske Bank Sverige

Danske Banks Boprisindikator mars 2021

31 mar 2021

Danske Banks Boprisindikator avseende prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna på bostadsrätter steg med strax över en procent under mars, även rensat för säsongseffekter. Aktiviteten på bostadsmarknaden fortsatte upp och runt 30 procent fler bostäder såldes jämfört med samma månad förra året.

Nästa siffra från Valueguard publiceras tisdagen den 20 april kl. 06.00.

Prisutvecklingen kommande månader

2020 visade sig bli ett rekordår för bostadspriserna och de stigande bostadspriserna har fortsatt även under inledningen av 2021. Detta har skett under ovanligt hög omsättning samtidigt som utbudet varit lågt. Vår boprisindikator indikerar att pristrenden hållit i sig även under mars månad samtidigt som vi noterar att omsättningen är hög för bostadsrätter i alla storleksklasser. Blickar vi framåt mot kommande månader så väntas hemarbetet tillsammans med Riksbankens signaler om en oförändrad reporänta på noll procent fortsatt gynna bostadspriserna. Amorteringskravet som återigen införs efter sommaren väntas inte påverka bostadspriserna i någon större utsträckning. Under andra halvåret väntar vi oss dock att priserna stiger i en lugnare takt. På risksidan är det framförallt ett större fall på aktiemarknaderna, eller om utbudet på bostäder skulle stiga i en alltför snabb takt som skulle kunna påverka bostadspriserna negativt.

– Prisstegringarna fortsatte i mars, upp ytterligare någon procent. Det är anmärkningsvärt att omsättningen stiger rejält i alla storleksklasser till en bra bit över, inte bara fjolårets nivåer utan även de senaste årens. Även om vi tvivlar på att denna takt i prisuppgången kan bestå är det svårt att se vad som ska få priserna på fall i närtid, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige