Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Ännu är vi inte ute på andra sidan

April månad slutade med den största uppgången för amerikanska aktier på flera decennier, primärt tack vare teknikbolagen som klarat krisen relativt väl. Börsen drivs också av att fler ekonomier öppnar upp, och hopp om medicinska genombrott i kampen mot coronaviruset.

Coronaviruset sprids i allt långsammare takt globalt, och flera länder har redan börjat lätta på de hårdaste restriktionerna. Flera länder, däribland Italien, väntas följa efter de närmaste dagarna. Det är positivt för tillväxten att restriktionerna äntligen lyfts även om det också medför risk för ny smittspridning. För marknaden blir spridningstakten en av de viktigaste faktorerna att ha koll på. När människor börjar kunna röra sig ute, återvända till jobb och låta barnen gå till skolor och förskolor så innebär det också att vi snart kommer att se början på återhämtningen efter coronakrisen. Återhämtningen sker visserligen från en väldigt låg nivå eftersom tillväxten i princip stått stilla, men det är ändå positivt att den ekonomiska aktiviteten ökar igen.

Kraftfull rekyl efter brutalt börsras
Efter det brutala börsraset i mars blev även rekylen i april kraftfull. Investerarna har fäst väldigt liten vikt vid det faktum att arbetslösheten skenar och tillväxten tvärnitar. I USA föll BNP med 4,8 procent i kvartalstakt under Q1, och i euroområdet backade den 3,3 procent. Det var dock vida förväntat att siffrorna skulle vara svaga, och det väntas bli ännu värre under andra kvartalet. När det gäller rapportsäsongen så har USA som vanligt hunnit längst. Nästan hälften av bolagen har släppt sina rapporter och vinsttillväxten hittills är -17,3 procent i årstakt, samtidigt som intäkterna har sjunkit med 0,6 procent. De stora amerikanska teknikbolagen har dock klarat sig förhållandevis bra, vilket syns på att tekniktunga Nasdaq-index bara backat drygt 4 procent samtidigt som ett globalt index backat nästan 15 procent. Coronakrisen går dock inte helt obemärkt förbi för teknikjättarna heller – Amazon kommer till exempel att ta coronarelaterade kostnader på motsvarande 4 miljarder dollar under andra kvartalet.

Hopp om medicinskt genombrott driver börsen
Det är fortfarande extremt svårt att kvantifiera hur stor effekten av coronaviruset blir på ekonomin och bolagsvinsterna. Även om börsen hämtat in en stor del av nedgången i mars, så är osäkerheten hög om hur framtiden egentligen ser ut vilket innebär att det kan bli fortsatt skakigt på marknaden. En viktig drivkraft bakom den senaste tidens uppgång är hoppet om medicinska genombrott. Pfizer har meddelat att ett nödvaccin kan vara tillgängligt redan under hösten 2020, och Gileads läkemedel Remdivisir har visat sig förkorta sjukdomstiden och sänka dödligheten bland de som drabbats. Om vi kan ta kontroll över viruset med nya läkemedel så innebär det en permanent förbättring av läget och framtidsutsikterna. Så länge osäkerheten är hög vad gäller både konjunktur, behandling och smittspridning, så rekommenderar vi dock att hålla fast vid den långsiktiga strategin samt att lägga fokus på kvalitetsbolag som normalt står emot volatilitet och finansiell turbulens bättre.

På agendan: arbetslösheten i USA väntas öka till 16 procent
Huvudfokus är och förblir hur smittspridningen fortskrider samt finans- och penningpolitiska stimulanser. Men även makroagendan är av intresse. På onsdag släpps detaljhandelssiffror i Europa och som ger en inblick i hur efterfrågan stod sig under nedstängningen i mars. På torsdag väntar kinesiska inköpschefsindex (PMI), vilket också är spännande då det visar hur återhämtningen ser ut två månader efter att landet stängde ner. På torsdag kommer även ny veckostatistik över antal nyanmälda arbetslösa i USA. Siffran väntas bli hög, men fortsätta falla tillbaka från de allra högsta topparna. På fredag kommer slutligen den amerikanska arbetsmarknadsrapporten. Marknaden väntar sig att arbetslösheten i USA ökar från 4,4 till 16 procent, men vi tror att siffran kan bli ännu högre än så.