Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Bitcoin – mot himlen eller graven?

Dagens Industris podd, Smarta Pengar, tog i förra avsnittet upp Bitcoin. Alltfler läsare har hört av sig med frågor. Vissa är skeptiska, andra frälsta. Jag fick vara med och kommentera och förklara det stora intresset, och svara på frågan om Bitcoin är en investering att rekommendera.
Här kan du lyssna på hela podden och läsa artikel i DI.

Till att börja med kan vi konstatera att intresset för kryptovalutor som Bitcoin har ökat i takt med att priset stigit. Uppgången och de stora kursrörelserna är helt enkelt lockande för de som hoppas tjäna pengar snabbt, eller som ser Bitcoin som framtidens guld.

Det senaste året har stimulanserna i form av obligationsköp nått nya höjder och centralbankerna fortsätter att pumpar ut pengar på marknaden. I USA har staten lånat närmast astronomiska summor för att finansiera stöd som helikopterpengar med mera under krisen. Den som är orolig för ett skräckscenario där sedelpressarna leder till okontrollerad inflation och urholkat förtroende för traditionella valutor som dollar, kan se Bitcoin och andra kryptovalutor som ett slags försäkring mot det. Bitcoin är fristående från både centralbanker och regeringar, och det finns en gräns för hur många mynt som kan produceras.

Om man funderar på att investera finns det flera saker som är viktiga att tänka på. Till att börja med är Bitcoin i stort sett omöjligt att värdera. Kursrörelserna är väldigt stora och vad som händer i framtiden kan vi bara spekulera i. Kanske går priset till himlen som entusiasterna hoppas på, eller så går valutan till slut i graven på grund av regleringar som gör den oanvändbar.

Till synes helt orelaterade händelser, som vad en person som Elon Musk, Teslas VD, gör och säger kan få stort genomslag på kursen. Det kan även hårdare regleringar eller regelrätta förbud få. Även ur ett ESG-perspektiv kan man fundera på om Bitcoin verkligen lever upp till kraven. Förra året drog det lika mycket som halva Sveriges energiförbrukning att bryta nya coins, och det finns också kopplingar till handel med illegala varor och penningtvätt även om det handlar om förhållandevis små volymer.

Min uppfattning är att Bitcoin inte är något för alla. Jag skulle inte rekommendera någon att köpa ett tillgångsslag som är nästan omöjligt att värdera, väldigt riskfyllt och där kursen kan rusa eller rasa beroende på faktorer som är omöjliga att lägga in i en kalkyl.

Köper man Bitcoin ska man helt enkelt vara beredd på att värdet kan komma att svänga mycket mer än något annat i portföljen. Kryptovalutor bör därför inte utgöra mer än en, eller några få procentenheter av en portfölj. Stiger värdet så att valutorna växer sig större, gör som med andra tillgångsslag och rebalansera, det vill säga sälj av en del och återställ balansen för att undvik att risken blir för hög.