Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Därför ger Nvidias rapport nya börsrekord i Europa och Japan

Efter att USA-börserna satte nya kursrekord redan i början av året så har både Japan och Europa följt efter och noterat nya kursrekord under torsdagen. Bakom optimismen ligger gårdagens rapport från den amerikanska chiptillverkaren Nvidia, som kallats ”världens viktigaste bolag” av Goldman Sachs. Nvidia står i centrum för utvecklingen inom AI, och så väl kurs- som vinstutvecklingen har varit närmast explosionsartad det senaste året.

Nvidias rapport överträffade återigen högt ställda förväntningar för såväl det gångna kvartalet som gällande prognoserna för första kvartalet 2024. Marknaden svarade med att lyfta aktien mer än 10 procent i efterhandeln, och under morgonen steg även aktier relaterade till halvledare och AI i både Japan och Europa.

Ur ett marknadsperspektiv är Nvidia sannolikt världens viktigaste bolag – om gårdagens rapport hade varit en besvikelse så hade det legat som en våt filt över börserna idag, och inte minst över de stora teknikbolagen i USA vars aktiekurser också ridit på AI-vågen. Få andra bolag har samma inverkan på det breda marknadssentimentet som Nvidia.

Ett skäl till att Nvidias medgång (eller, eventuella motgång) är så viktig för marknaden är förhoppningarna om att utvecklingen inom AI ska kunna leda till högre tillväxt och produktivitet i hela samhället. Så länge efterfrågan fortsätter att växa explosionsartat från ”företag, industrier och nationer” för att citera Nvidias VD, Jensen Huang, så lever det hoppet. Skulle efterfrågan oväntat tappa tempo så skulle det vara oroande – men i dagsläget finns inget som tyder på det.

I Japan innebär dagens kursuppgång att Nikkei 225 noterat ett nytt kursrekord för första gången sedan december 1989 när den japanska börsbubblan sprack. I Europa klättrade Stoxx 600 förbi kursrekordet från januari 2022.

När det gäller den japanska börsen ser vi goda skäl till att den positiva kursutvecklingen ska kunna fortsätta. Den japanska ekonomin väntas utvecklas bättre i år än under 2023 tack vare löneökningar som ger konsumenterna köpkraft tillbaka, samt den svaga yenen som gynnar den stora exportindustrin. Men det mest positiva är att japanska bolag äntligen har ökat fokus på att skapa värde för aktieägarna, och inte bara att bygga starka balansräkningar och stora kassor. Bland annat handlar det om att synliggöra värden som finns i företagen. I det bredare japanska börsindexet Topix handlas nästan hälften av alla bolag under bokfört värde enligt en undersökning av Bloomberg. I Europa är andelen runt 20 procent, och i USA ligger den på 3–4 procent.

Lyckas man öka avkastningen på eget kapital och få marknaden att värdera fler bolag åtminstone till bokfört värde, så finns mer att hämta på den japanska aktiemarknaden. Ett sätt för bolagen att öka effektiviteten och avkastningen är att börja skifta ut de stora kassorna till aktieägarna. Det är också något vi har sett sker i form av ökade utdelningar och aktieåterköp.

Vi har en positiv syn på japanska aktier inför 2024 trots den starka kursutvecklingen det senaste året. Japanska aktier utgör cirka 6 procent av ett globalt index, och det är ett bra riktmärke att ta fasta på även i den egna portföljen.