Fler noteringar 2024

Adam Kostyál, ny VD för Nasdaq Stockholm, ser ljust på börsklimatet de kommande åren och tror på en ökning av noteringar redan 2024. Han lyfter fram den svenska börsens starka ställning i Europa och betonar vikten av att stärka ekosystemet mellan investerare, börsen, banker, företag och regulatorer. Det är nyckeln till framgång och också viktigt för att främja tillväxten av företag i Sverige.

Rekordår följdes av svagt 2023

”Det var ett tufft 2023, men vi får inte glömma att Nasdaq Stockholm nådde rekordnivåer i antalet nya listade bolag under åren innan”, säger Adam Kostyál. ”Sveriges starka ekosystem och attraktiva börs är en förebild i Europa eftersom även mindre bolag väljer börsen som plattform för kapitalanskaffning.”

Utveckla ekosystemet för framtiden

Adam Kostyál anser att Nasdaq Stockholm spelar en avgörande roll i att främja detta ekosystem. ”Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att utvecklas och stärka detta ekosystem. Det har skapat en unik situation där bolag kan finansiera sig effektivt för att kunna växa.”

Under Adam Kostyáls ledning kommer Nasdaq Stockholm att sträva efter att förbättra villkoren för både stora och små företag som vill finansiera sin tillväxt och expansion genom börsnoteringar. Genom att göra detta hoppas han kunna säkra Sveriges position som en ledande aktör bland de europeiska börserna.

Adam Kostyál är fast besluten att fortsätta att utveckla Nasdaq Stockholm som en attraktiv plats för företag att få tillgång till kapital, och därmed bidra till Sveriges ekonomiska tillväxt och framgång