Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Fortsatt konjunkturåterhämtning gav stark sommarbörs

Rapportsäsongen rullar på för fullt och bolagen fortsätter att slå förväntningarna. Förra veckans starka inköpschefsindex bekräftade att den globala återhämtningen fortsätter. Detta ger stöd åt börsuppgången trots att coronaviruset sprids i högre takt i en rad olika länder.

Hopp om snabb återhämtning väger tyngre än risk för våg 2
I flera stora amerikanska delstater som Arizona, Florida och Kalifornien ökade antalet coronasmittade under stora delar av sommaren. Nu har ökningstakten slagit av på tempot även om det fortfarande registreras ett stort antal nya smittade varje dag. Det är därför fortsatt nödvändigt med social distansering och karantän för att få kontroll över viruset. I ett antal länder i Europa ökar också smittspridningen, dock från låga nivåer, och det är fortfarande för tidigt att prata om en andra våg. Risken finns förstås att spridningen får ny fart i takt med att människor återvänder till jobbet efter semestern, och det är en viktig faktor att hålla koll på.

Makrodata har fortsatt att överraska positivt vilket ger stöd åt riskaptiten och börsen. Förra veckans PMI-siffror för juli visade på en fortsatt förbättring både inom servicesektorn och inom industrin, i såväl USA som Europa. Den amerikanska arbetsmarknadsrapporten överraskade på uppsidan och bekräftade bilden av att återhämtningen fortsätter. Trots den snabba återhämtningen på arbetsmarknaden i USA så är arbetslösheten fortfarande på en hög nivå. Ett potentiellt nytt, stort stimulanspaket skulle vara välkommet av marknaden och ge mer stöd åt ekonomin. Republikaner och demokrater har än så länge inte kommit överens om storleken på stimulanspaketet och till följd av det har Donald Trump under helgen utfärdat ett antal exekutiva order. Bland annat ska den extra arbetslöshetsersättningen som upphörde i slutet av juli förlängas, dock sänks den från 600 till 400 dollar per vecka. Dessutom ges uppskov med betalningar på studielån, och alla som tjänar under 100 000 dollar om året får sänkt skatt fram till årsskiftet. Risken finns dock att detta stöter på patrull i kongressen.

Rapportsäsongen i USA fortsätter, och resultaten har med god marginal slagit estimaten. Faktum är att den här rapportsäsongen har varit den bästa någonsin i förhållande till förväntningarna, trots att vinsttillväxten är kraftigt negativ. Fortfarande väljer många amerikanska bolag att inte ge prognoser för hösten, men de bolag som har uttalat sig har varit mer positiva än väntat. Det är dock typiskt för återhämtningsperioder då analytikerna ofta är för negativa ända tills vändningen är ett faktum. I Europa börjar rapportsäsongen senare och här börjar den få uppfarten först nu.

Politik, makro och bopriser på veckans agenda
Den här veckan kan vi få mer klarhet i vilka nya stimulanser som är att vänta i USA. Risken finns att Trumps exekutiva order kommer att ifrågasättas, men skulle demokrater och republikaner lyckas enas så kan det bidra till fortsatta kurslyft.

På lördag väntar ett toppmöte mellan USA och Kina då de båda länderna ska följa upp fas 1-avtalet som signerades i januari. Till följd av den senaste tidens ökade spänningar blir det viktigt att marknaden får bekräftat att avtalet fortfarande gäller. Skulle det visa sig att Kina till exempel har svårt att leva upp till kravet om att importera amerikanska varor värda 200 miljarder dollar, finns en risk för besvikelse.

På makrosidan får vi en rad olika konsument- och sentimentrelaterad data, såsom detaljhandel i USA och Kina, ZEW-index i Tyskland och Sentix i Euroområdet. Statistiken kommer att ge ytterligare insikt i hur återhämtningen fortskrider.

För svensk del släpptes SEBs boprisindikator på måndagsmorgonen, och den visade på kraftigt stigande boprisförväntningar. I morgon tisdag släpps Mäklarstatistiks siffror över prisutvecklingen i juli. Vi får också siffror över utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden (AKU) under andra kvartalet från SCB, samt inflationssiffror på onsdag.