Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Från blå våg till grumligt vatten

Efter några dagars utdraget rösträknande har Joe Biden blivit vald till USAs nästa president. Även om Trump fortfarande inte erkänt sig besegrad och avser slåss för saken i domstol, så måste vi utgå från att han har förlorat.

När det gäller kampen om platser i kongressen så lutar resultatet åt en fortsatt demokratisk majoritet i representanthuset, och en republikansk majoritet i senaten. När det gäller senaten dröjer det slutliga resultatet till efter årsskiftet eftersom två senatplatser i Georgia är upp för omval i januari. Skulle de två platserna knipas av demokrater så innebär det en blå majoritet och att Biden skulle kunna driva igenom en större del av sin politiska agenda.

Om vi utgår från att kongressen förblir splittrad så kan Biden däremot stå inför en tuff utmaning när det gäller delar av sin politik. De finanspolitiska stimulanserna väntas till exempel bli mindre, vilket bedöms öka pressen på Fed att göra mer med tanke på krisen och den ökade smittspridningen. En splittrad kongress skulle också göra det svårt för Biden att införa tuffare regleringar och höja bolagsskatten, vilket utlöste ett nytt rally i teknikaktier förra veckan. Kort sagt ser det återigen ut som om vi befinner oss i ett läge där strukturell tillväxt premieras på börsen, och räntan på amerikanska statsobligationer förblir nedpressad. Det gör att de mest cykliska delarna av marknaden mycket väl kan fortsätta att underprestera.

Summa summarum så innebär en seger för Biden och en splittrad kongress både positiva och negativa impulser för marknaden. Positivt är att Biden kommer att vara mindre oberäknelig och mer konstruktiv i relationen till omvärlden. Han har signalerat att han vill ta USA närmare WTO, WHO och backa från utträdet ur Parisavtalet. Han har även en tydligare och mer vetenskaplig syn på coronaviruset och vad som behövs för att hantera det. Konflikten med Kina väntas bli mindre infekterad och tullarna kan komma att sänkas från dagens nivå. Biden väntas dock fortsätta hålla en tuff linje gentemot Kina och trycka på i samma frågor som Trump, men vara mer förhandlingsinriktad och mindre konfrontativ.

Det finns också potentiellt negativa sidor av valresultatet. Republikanerna kan mycket väl redan nu börja positionera sig för mellanårsvalet 2022, och därmed ha få incitament att hjälpa Biden nå sina mål eftersom det skulle kunna göra honom mer populär bland konservativa väljare. Politiskt motstånd kan även göra att de finanspolitiska stimulanserna blir mindre. Det gäller dels de stöd som syftar till att dämpa effekterna av coronakrisen, men också satsningar på produktivitet och infrastruktur som behövs för att lyfta USAs potentiella tillväxt. Mindre finanspolitiskt stöd ökar pressen på Fed att göra mer, men även om den amerikanska centralbanken mycket väl kan trappa upp stimulanserna, så är marginaleffekten mindre än för åtta månader sedan. Boräntorna är redan rekordlåga, långräntorna nära botten och riskpremierna i aktier och krediter nedpressade. Det finns heller ingen stress i det finansiella systemet som behöver hanteras. Ytterligare penningpolitiska stimulanser skulle gynna räntekänsliga företagsobligationer och aktier, men göra väldigt lite för realekonomin.

Det amerikanska valet var inte den enda drivkraften för stärkt sentiment och stigande aktiekurser förra veckan. Även makro och bolagsvinster bidrog till kurslyften. Starka ISM-index och PMI för industri och tjänstesektor i USA och Kina gav stöd, liksom god fart i europeisk industri och en fortsatt återhämtning på den amerikanska arbetsmarknaden. Rapporterna för det tredje kvartalet var de näst bästa någonsin i relation till estimaten, och vinsterna har reviderats upp för det fjärde kvartalet.

Marknadssyn – liten övervikt i aktier fortsatt motiverad

Veckans makroagenda är förhållandevis tom, och spridningen av coronaviruset och läget inom sjukvården är i fokus. Vi räknar med att fler restriktioner kommer att behöva införas globalt för att minska spridningen. Det är ett hot mot konjunkturen i både USA och Europa, men att industrin visade styrka under oktober ger stöd åt tillväxten. Den positiva impulsen från Kina och Asien är också stark och vi förväntar oss att den globala återhämtningen fortsätter, om än i lägre takt än tidigare.
Forskningen efter ett vaccin mot covid-19 går framåt i en imponerande takt, och de finansiella marknaderna kommer att reagera snabbare på positiva nyheter än vad realekonomin gör. Risken för stigande räntor har minskat, och utsikterna för en stigande vinsttillväxt 2021 är god. Vi bedömer därför att en liten övervikt i aktier är fortsatt motiverad, och förväntar oss en avkastning i spannet 4-9 procent på globala aktier de kommande tolv månaderna.