Podcast

Podd: Högre räntor nya möjligheter

Räntorna steg kraftigt under 2022 vilket ledde till nedgångar både på börsen, räntemarknaden och bostadsmarknaden. Men inget ont som inte för något gott med sig – tack vare det högre ränteläget är den förväntade avkastningen på räntefonder högre än den varit på nästan ett decennium. Därmed ser vi också en chans till revansch för den balanserade portföljen, det vill säga en portfölj som består av både aktier och obligationer. De senaste 33 åren har en portfölj som består till hälften av aktier och till hälften av obligationer gett en genomsnittlig årsavkastning på 8 procent – till en betydligt lägre risk än en portfölj som enbart består av aktier. Veckans aktuellt handlar om de kommande räntebeskeden från Fed, ECB och Riksbanken, och veckans fråga är vad det får för betydelse att Kina nu öppnar upp ekonomin efter pandemin.