Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

House View: Aktiemarknaden har mer att ge

I takt med att konjunkturen stärks även utanför USA ser vi ytterligare potential på de globala aktiemarknaderna. Europeiska aktier och cykliska sektorer blir vinnare när konjunkturuppgången breddas. Här kan du även ta del av en podd där vi fördjupar oss i investeringsstrategin.

I början av året höjde vi aktier till en övervikt. Bakgrunden var att en mjuklandning såg alltmer sannolik ut tack vare styrkan i den amerikanska ekonomin, och det väntades ge mer stöd åt börserna. Sedan dess har ett flertal börser noterat nya kursrekord, bland annat i Sverige, Europa, USA och Japan. Samtidigt har konjunkturutsikterna fortsatt att ljusna. Den svaga tillväxten inom industrin stärks, och fler regioner än USA bidrar positivt till den globala tillväxten.

– Att konjunkturen stärks även utanför USA minskar riskerna och väntas ge mer medvind åt börserna framöver. Vi behåller därför en övervikt i aktier och tycker att man ska fortsätta ha högre risk än vanligt i portföljen, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank Sverige.

I takt med att industrikonjunkturen bottnar ur öppnas också nya investeringsmöjligheter. Europeiska aktier bedöms ha potential, liksom sektorerna industri och material. I sommarens investeringsstrategi höjs därför europeiska aktier till en övervikt samtidigt som den tidigare övervikten i Japan ligger kvar. Amerikanska aktier sänks till neutral vikt.

– Förväntningarna på Europa har varit lågt ställda efter ett par år med höga energipriser, låg tillväxt och allmänt svagt sentiment, men framöver ser det bättre ut. En stärkt industrikonjunktur ger stöd och bolagsvinsterna väntas öka under resten av året, säger Maria Landeborn.

Inflationen väntas fortsätta ner mot målet på 2 procent i både Europa och USA, men det tar länge tid än tidigare bedömt. Det gör att Fed och ECB sannolikt kommer att skynda långsamt med räntesänkningarna. För aktiemarknaden behöver det inte vara något problem så länge konjunkturen är god, men för obligationer innebär det att kurspotentialen är begränsad.

– För svensk del väntas de långa räntorna ligga något högre om 6–12 månader. Stigande räntor innebär sjunkande obligationskurser, och det innebär att vi behåller en undervikt i obligationer. Räntefonder med lång duration (löptid) påverkas mest negativt av stigande räntor, säger Maria Landeborn.

Som kund i Danske Bank

Detta är en kort sammanfattning av Danske Bank House View inför det tredje kvartalet 2024. House View är Danske Banks marknadssyn och investeringsstrategi på 3–12 månaders sikt. Som kund i Danske Bank får du löpande ta del av Danske Banks fördjupade marknadssyn och fullständiga investeringsstrategi.