IPO-klimatet på Nasdaq Stockholm tinar efter en dramatisk vår

Hur har krisen påverkat IPO-klimatet i norden?

– Nasdaq har under många år upplevt ett enormt intresse för att notera bolag på både First North och på huvudlistorna på de nordiska börserna. Nasdaq Stockholm har varit särskilt attraktiv för europeiska bolag som ser att det både finns god likviditet och positivt börsklimat. Covid-19 krisen har självklart påverkat både bolagen och investerarna som blivit mer avvaktande, men på senare tid har vi sett aktiviteten öka igen, framförallt bland små och medelstora bolag. Det har aldrig varit bottenfruset, säger Adam Kostyál.

Många bolag har siktet på Börsen för att kunna få kapital till att utveckla bolaget genom att exempelvis anställa, göra uppköp eller expandera internationellt. Vägen till Börsen är en längre process och en del av en omfattande affärsstrategi. En annan växande marknad är obligationsmarknaden där fler väldigt intressanta gröna obligationer noterats under året. 2015 lanserade Nasdaq Stockholm världens första marknad för hållbara obligationer, och den har fördubblats i storlek varje år sedan dess.

Hur kommer IPO-klimatet utvecklas under hösten?

– Vi räknar med ett fortsatt gott klimat för mindre bolag samtidigt som de större bolag som valt att vänta med att notera sig återstartar sina processer under hösten. Intresset för Börsen finns definitivt. På obligationsmarknaden har det varit aktivitet under hela året bortsett från några veckor i den inledande krisen. Jag tror definitivt att marknaderna och investerarna kommer ha aptit i höst. Vi för många intressanta dialoger.

USA-marknaden har också drabbats hårt av Covid-19 men även där har börserna behållit sin starka position. Det kan delvis förklaras med den starka börsuppgången de senaste åren som gör Börsen intressant även under en kris. Trots en hög volatilitet under våren så står sig aktiemarknaden stark.

Hur påverkade är svenska och europeiska bolag av utvecklingen i USA?

I en global marknad så har utvecklingen i de största ekonomierna självklart en påverkan. USA är motorn i den globala ekonomin och beroende på hur Covid-19 krisen utvecklas den kommande tiden kommer vi också se effekt i Sverige, Norden och i Europa. Vi står inför en intressant höst och jag hoppas att vi får se några spännande nytillskott och fler emissioner, avslutar Adam.