Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Nytt kursrekord på Stockholmsbörsen

Sedan botten har ett global aktieindex stigit 50 procent och Stockholmsbörsen har idag noterat ett nytt kursrekord. Riskaptiten får stöd av stark konjunkturdata, men den enklaste delen av återhämtningen ligger bakom oss.

Riskaptiten på marknaden får stöd av att makrodata fortsatt överraska positivt såväl i USA och Europa som i Kina, även om statistiken inte slår förväntningarna med lika stor marginal som tidigare. Några av den senaste tidens höjdpunkter är industri-PMI, stärkt sentiment bland både företag och konsumenter samt en stabil utveckling på den amerikanska (och svenska) bostadsmarknaden. I Kina var även tjänste-PMI en ljuspunkt – sentimentet stärktes inom hårt drabbade sektorer som transport, hotell och restaurang.

Nya kursrekord trots risker

Sedan den 23 mars har globala aktier stigit 50 procent. MSCI World står bara tre procent lägre än den högsta noteringen någonsin och Stockholmsbörsen har idag, måndag, noterat ett nytt kursrekord. Samtidigt är osäkerheten alltjämt hög. Coronaviruset sprids och i Europa ser vi nu nya restriktioner införas igen. Den stora skjutsen från penning- och finanspolitiska stimulanser ligger bakom oss och den politiska risken är fortsatt hög, med en pågående handelskonflikt mellan USA och Kina, ett stundande amerikanskt presidentval samt Brexit på agendan.

Trump, Biden och effekter på börs och bolag

Amerikanska val brukar ha en begränsad inverkan på börsen. Andra faktorer, som huruvida vi befinner oss i en kris eller i en högkonjunktur, brukar ha större betydelse för aktiemarknaden. Så förväntar vi oss att det ser ut även år 2020. Att Trump lagts in på sjukhus till följd av covid-19 kan öka kursrörelserna här och nu, men väntas ha en mycket marginell påverkan på lite sikt. Vem som vinner valet kan däremot ha viss effekt – åtminstone på sektornivå. Trump vill sänka bolagsskatter, gynna amerikansk industri och fossila bränslen, medan Biden vill höja skatten för företag, ge låg- och medelinkomsttagare mer i plånboken samt satsa på grön energi. Det kan ha stor betydelse för sektorer och enskilda bolag. Mer om det här.

Det lätta ligger bakom oss – mindre kurslyft att vänta framöver

Mycket talar för att den enklaste delen av konjunkturåterhämtningen ligger bakom oss. När ekonomin öppnades upp under våren ledde det till en rejäl rekyl uppåt för såväl börs som tillväxt. Hushållens uppdämda konsumtionsbehov, stora buffertar och höga sparande under våren gav en rejäl skjuts åt tillväxten. Samtidigt som vi väntar oss att återhämtningen fortsätter, så kommer den att gå i makligare takt och makrodata kommer inte slå förväntningarna med samma marginal som tidigare. Det betyder att utvecklingen på aktiemarknaden framåt också kan bli mer dämpad, åtminstone i jämförelse med den kraftiga uppgång vi sett de senaste sex månaderna. Blickar vi in i 2021 väntar vi oss rejäla vinstlyft för bolagen och på tolv månaders sikt är aktier mer attraktiva än obligationer. Vi har dock sänkt våra avkastningsförväntningar till 3-8 procent det närmaste året, dock med tonvikt på den övre delen av spannet.

Veckans agenda

Idag, måndag, släpps definitiva tjänste-PMI för både Sverige, Europa, USA och Japan. I Europa har stämningen i tjänstesektorn försvagats till följd av den fortsatta smittspridningen. Även i Sverige föll indexet tillbaka för första gången sedan i april, men det befinner sig fortfarande i expansionsterritorium.

Resten av veckan är förhållandevis tom på intressant makrodata, men torsdagens siffra över nyanmälda arbetslösa är alltid av intresse. Vi får också tysk industriproduktion samt ett protokoll från ECB och Feds senaste penningpolitiska möten. Trumps hälsotillstånd och eventuella effekter på hans odds att vinna valet kommer förstås att följas noggrant av marknaden, liksom spridningen av coronaviruset globalt.