Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Ökad smittspridning står mot hopp om vaccin

I USA och Europa är smittspridningen oroande hög och omfattande restriktioner kommer att tynga tillväxten i närtid. Samtidigt fortsätter positiva nyheter kring coronavaccin att ge stöd åt utsikterna för 2021.

Förra veckan präglades av flera positiva besked kring vaccin mot covid-19. I måndags rapporterade Moderna att deras vaccinkandidat varit väldigt effektiv i fas 3-studien. Pfizer/BioNtech släppte samtidigt data som visade på en effektivitet på över 95 procent för deras vaccin, och resultatet spände över alla åldrar, kön och etnicitet. I helgen kom beskedet att även Astra Zenecas vaccin fungerar. Inget av de tre vaccinen har gett några allvarliga biverkningar. En fördel med Moderna och Astra Zenecas vaccin jämfört med Pfizers är dock förvaringen, som kan ske i kylskåpstemperatur.

Ju fler vaccin som kommer ut på marknaden, desto bättre, eftersom det innebär att fler doser kan distribueras och fler människor vaccineras. I USA har man flaggat för att de första vaccinationerna kan ske redan innan årsskiftet, och i Tyskland och Storbritannien förbereds också stora vaccinationskampanjer. Undersökningar i både Sverige och USA visar att ungefär varannan person är villig att ta ett vaccin när det finns tillgängligt.

Fortsatt utmanande situation en bit in i 2021

I närtid ser situationen utmanande ut trots goda nyheter kring vaccin, och vi väntar oss en svagare utveckling fram till årsskiftet och under första kvartalet nästa år. I Europa har antalet smittade minskat den senaste tiden tack vare hårdare restriktioner, men fortfarande registreras i genomsnitt nästan 200 000 nya smittade per dygn, och belastningen på sjukvården ökar. I USA accelererar smittspridningen kraftigt och även här har nya restriktioner satts in som kommer att tynga ekonomin framåt. De preliminära inköpschefsindex för november som släpps idag, måndag, kommer högst sannolikt att visa att utvecklingen den senaste månaden har tyngs av pandemin. Särskilt tjänstesektorn väntas bromsa in på nytt till följd av nya nedstängningar och att konsumenterna blir mer försiktiga.

När det gäller stimulanser och politik har också vissa bakslag noterats den senaste veckan. Polen och Ungern har lagt in ett veto gällande EUs långtidsbudget och återhämtningsfond på grund av att ett av villkoren är att pengar inte ska betalas ut till länder som inte uppfyller grundläggande krav för hur en rättsstat och demokrati ska fungera. I USA har Trumps finansminister Mnuchin beslutat att inte förlänga Feds nödlånefaciliteter och återkalla de medel som inte har betalats ut.

Makrodata kan mycket väl förbli svag den närmaste tiden, men som investerare är det klokast att ha ett mer långsiktigt perspektiv än så. Ett eller flera vaccin finns snart på marknaden och blickar vi framåt ett år så är chansen god att vi befinner oss i en mer normal värld. Det innebär högre tillväxt i ekonomin och stigande bolagsvinster. Det i sin tur kan lyfta cykliska bolag på börsen, samtidigt som strukturella trender som digitaliseringen knappast kommer att försvinna därför att coronaviruset gör det. På tolv månaders sikt ser vi positivt på börsutvecklingen och behåller en liten övervikt i aktier.

Räntebesked från Riksbanken och PMI på agendan

Den här veckan släpps preliminära PMI för november för Europa och USA redan på måndagen. Industrin väntas vara mer immun mot viruset än tjänstesektorn som drabbas hårdare av de nya restriktionerna. På tisdag släpps tyska BNP-siffror samt Ifo-index. På onsdag får vi amerikansk BNP och det penningpolitiska protokollet från Feds senaste räntemöte.

För svensk del får vi årets sista räntebesked från Riksbanken nu på torsdag. Samtidigt som riskerna på nedsidan har ökat i närtid, så ser utsikterna för nästa år bättre ut tack vare vaccinen. Vi väntar oss i likhet med marknaden att Riksbanken varken rör reporäntan, räntebanan eller QE-programmet.