Podd: Därför ska du investera i tillväxtmarknader

Veckans poddavsnitt handlar om varför tillväxtmarknader är intressanta att investera i, både på lång sikt och under 2021. Dubbelt så hög tillväxt som utvecklade marknader, en växande medelklass och bättre riskspridning är bara några anledningar till varför tillväxtmarknader passar bra i ett långsiktigt sparande. Maria och Ludvig går igenom vilka länder man får exponering mot om man köper ett tillväxtmarknadsindex, och varför potentialen är god när ekonomin återhämtar sig från coronakrisen. Podden handlar även om rapportsäsongen och investerares oförmåga att tajma stora kursrörelser på börsen.

Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004