Podd: Risker och möjligheter med räntefonder

I flera decennier har räntorna sjunkit vilket gjort att både aktier och obligationer gett en god avkastning. Idag är räntorna historiskt låga och avkastningen på räntesparande begränsad. I veckans avsnitt pratar Maria och Ludvig om varför räntefonder ändå har en viktig roll i portföljen, och hur man bygger ett välbalanserat räntesparande som består både av trygga statsobligationer och räntepapper med högre risk. Vi pratar också om varför den starka börsen inte nödvändigtvis betyder att marknaden tror på en snabb konjunkturåterhämtning, om chanserna att Riksbanken åter inför minusränta och slutligen veckans tankefel; mentala ankare.

Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret