Podd: Riskfylld ränta

I veckans avsnitt pratar vi om räntetillgångar med hög risk. Ränteportföljen bör framför allt bestå av obligationer med låg risk, men på toppen kan man ha räntepapper med högre risk för att öka avkastningen och diversifieringen. Dessa kan vara utgivna av företag med mer eller mindre starka balansräkningar (IG och HY), eller av stater på tillväxtmarknader (EMD). Vi pratar om för- och nackdelar med att investera i dessa räntebärande tillgångar. 

Hör gärna av dig med frågor eller förslag på ämnen via detta formulär.