Podd: Underskatta inte valutaeffekten på sparandet

Valutarörelser är svåra att förutspå, men de får stora effekter på allt från ett bolags resultat, till hela länders ekonomi och inte minst ditt sparande. I veckans avsnitt pratar Maria och Ludvig om vad som driver valutakurser, och hur man ska se på konsekvenserna av valutarörelser i sin portfölj. Veckans fråga handlar om hur värde- och tillväxtaktier definieras. Slutligen pratar vi om månadssparande och vad den kraftfulla ränta-på-ränta-effekten betytt för Warren Buffetts portfölj.

 

Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: