Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Så ska du agera när börsen faller

Coronaviruset har fått världens börser att skaka och en naturlig fråga är hur man ska agera när börsen plötsligt faller. Som långsiktig investerare är det viktigt att fortsätta tänka just långsiktigt, och inte agera överilat och kortsiktigt baserat på att börsen är orolig här och nu. Fundera över om coronaviruset verkligen har påverkat den långsiktiga potentialen i dina investeringar.

Som investerare är det lätt att bli orolig när börsen faller flera procentenheter på en dag, men det gäller att även se det i ett längre perspektiv. Börsen har stigit i över ett decennium, och bara under 2019 var uppgången över 25 procent i ett globalt aktieindex. Har du varit investerad i marknaden en längre tidsperiod har du sannolikt fått en god avkastning trots den senaste tidens nedgång. Att tajma toppar och dalar är dock svårt, och risken finns att det gör mer skada än nytta att försöka kliva ur och in i marknaden.

De viktigaste drivkrafterna för marknaden
Hur smittspridningen fortskrider framöver är avgörande, och tills det står klart väntas viruset förbli den enskilt viktigaste drivkraften för både aktie- och räntemarknaden tillsammans med eventuella stimulanser från världens centralbanker och regeringar. I USA har centralbanken, Fed, redan agerat med en räntesänkning på 0,5 procentenheter. Sannolikheten är hög att fler centralbanker följer i Feds spår, och möjligheten finns att även finanspolitiska stimulanser är att vänta. Det kommer att mildra de negativa effekterna på ekonomin.

Vi väntar oss att virusutbrottet kommer att påverka tillväxten i världsekonomin negativt under det första halvåret, men att det inte leder till någon global lågkonjunktur. Om det är ett korrekt antagande, så är reaktionen vi ser på marknaden en så kallad korrektion, och inte början på en större och längre börsnedgång.

Minskar coronaviruset den långsiktiga potentialen i portföljen?
Coronaviruset kommer att vara negativt för tillväxten och bolagsvinsterna i det korta perspektivet, men för en långsiktig investerare är det mer relevant att fundera över om den långsiktiga potentialen minskat. Är svaret nej finns det heller ingen anledning att göra några större ingrepp i portföljen. Kanske innebär börsnedgången till och med en möjlighet att öka i bolag som faller till följd av kortsiktig oro, snarare än till följd av långsiktigt förändrade förutsättningar.

Om du inte behöver pengarna i närtid finns ingen anledning att sälja av fonder och aktier baserat på vad som händer här och nu. Historiskt har börsen gett en god avkastning på lång sikt trots finanskrisen, It-bubblan och tidigare virusutbrott som exempelvis SARS. Vi ser ingen anledning att tro att coronaviruset kommer att skada potentialen i aktier allvarligt på längre sikt.

Rätt risk i portföljen är a och o
I ett läge då börsen går ner kan det bli uppenbart om risken i portföljen är för hög. Kapital som behövs i närtid ska aldrig vara placerat på aktiemarknaden. En portfölj som består av både aktie- och ränteplaceringar kommer att stå emot turbulensen bättre än en portfölj som innehåller en väldigt hög andel aktier.

Om du känner att risken i portföljen är för hög bör du se över den, men om du har ett perspektiv som sträcker sig över flera år så är det bättre att ha is i magen och hålla blicken fäst vid horisonten.

Fatta inga överilade beslut baserat på kortsiktig börsoro. Fortsätt med eventuellt månadssparande och gör inga stora ingrepp i portföljen.

Lyssna på vår podd om hur du får en bra riskspridning i portföljen. Och här kan du också höra vår podd om hur du ska agera när börsen faller.