Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Småbolag vinnare vid lyckad mjuklandning

2023 har varit storbolagens år. Oavsett om vi tittar på Stockholmsbörsen eller blickar över Atlanten till USA så har storbolagsindex gett en avkastning som är ungefär 10 procentenheter högre än vad småbolagsindex har kunnat erbjuda.
I USA är det de så kallade magnificent seven, det vill säga sju stora teknikbolag som väntas bli vinnare på utvecklingen inom AI, som gjort att storbolagsindex S&P 500 stigit med 11 procent i år. Bolagen är i alfabetisk ordning Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia och Tesla, och aktiekurserna i dessa sju bolag har stigit med mellan 30 och 200 procent bara i år.

Tillsammans utgör de sju bolagen cirka en fjärdedel av marknadsvärdet i hela S&P 500, vilket betyder att deras uppgång eller eventuella fall får stora effekter på avkastningen på hela den amerikanska börsen. Allra störst är Apple och Microsoft, som tillsammans väger 13 procent i index. Deras kursutveckling är betydelsefull även för ett globalt aktieindex (MSCI World), där de tillsammans väger 9 procent. Som svensk investerare med innehav i en USA-fond eller en globalfond har man därför en ganska stor exponering mot de här företagen även om man inte själv köpt aktier i dem.

Samtidigt som storbolagsindex i USA har stigit med 11 procent i år, så har amerikanska småbolagsindex Russel 2000 tappat 2 procent sedan årsskiftet. På Stockholmsbörsen är utvecklingen likartad. Svenska storbolagsindex OMXS30, som främst består av banker och verkstadsbolag har stigit drygt 4 procent i år, medan småbolagsindex Carnegie Small Cap fallit 5 procent.

Ett skäl till det dystra facit för småbolagen är de stigande räntorna som fått riskaptiten att svalna. I en miljö där räntorna är höga och riskvilligt kapital är en bristvara, så löper små bolag en större risk att få finansiella problem än stora bolag med solida balansräkningar och starka kassaflöden.

Att risken är högre i småbolag speglas även i värderingarna. Amerikanska småbolag är för tillfället historiskt lågt värderade jämfört med storbolag vilket speglar att framtidssynen är ganska dyster. Samtidigt fortsätter konjunkturstatistiken i USA att komma in starkt och inflationen är på väg ner. Det betyder att en framgångsrik mjuklandning i konjunkturen under 2024 bör vara fullt möjlig. Och en mjuklandning skulle framför allt gynna de mindre bolagen på börserna, vars aktiekurser pressats av oro för höga räntor och svag konjunktur.

På lång sikt finns också skäl att investera i småbolag. Små bolag verkar ofta inom mindre nischer och har därför större möjlighet att öka intäkter och vinster kraftigt, än ett bolag som redan är stort och världsledande inom sitt område. Dessutom är mindre bolag ofta ägarledda, vilket betyder att grundaren är verksam i företaget och både har ett personligt och ekonomiskt intresse av att affären går bra. Sektormixen ser också annorlunda ut på småbolagslistorna vilket betyder att diversifieringen ökar när man adderar en småbolagsfond till portföljen.

Som vanligt när det gäller investeringar är det klokt att satsa på en god riskspridning, vilket betyder att det kan vara bättre att addera en småbolagsfond till portföljen än att själv köpa aktier i ett fåtal mindre bolag. Välj gärna en förvaltare med fokus på kvalitet, som främst investerar i bolag med starka balansräkningar, hög tillväxt och god lönsamhet. Det är egenskaper som skapar goda förutsättningar att överleva i en miljö med höga räntor där finansiellt svaga bolag kan få det tufft.

Lyssna gärna på vår senaste podd som handlar just om amerikanska småbolag.