Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Starka kvartalsrapporter och färre coronasmittade

I USA är rapportsäsongen mer eller mindre över och facit är återigen betydligt starkare än väntat. Vaccinationsprocessen fortsätter och så här långt ser det ut som om vaccinen är mycket effektiva mot svår covid-19.

I Europa ser majoriteten av länder nu färre smittade per dygn, men länder som lättat på restriktionerna har dessvärre smittotalen öka igen och Tyskland har förlängt restriktionerna en bit in i mars. I USA har situationen också förbättrats och antalet nya registrerade fall har mer än halverats till cirka 100 000 per dygn från toppen på 250 000. Vissa delstater har därför börjat lätta på restriktionerna. Färre människor är även inlagda på sjukhus, och dödstalen sjunker. Restriktionerna är fortfarande huvudförklaringen till den förbättrade situationen, men även vaccinationen av riskgrupper bidrar. USA har hittills administrerat 15 doser vaccin per 100 personer. I Sverige är siffran 4,5. Så här långt ser det ut som vaccinen är mer eller mindre 100 procent effektiva mot svår covid-19 men det går inte att utesluta att vi behöver fortsätta vaccinera riskgrupper årligen framöver. När det gäller nuvarande restriktioner väntar vi oss att de kvarstår under större delen av första kvartalet.

I USA är rapportsäsongen mer eller mindre över och återigen kan vi summera ett av de starkaste kvartalen någonsin i relation till förväntningarna. Vinsttillväxten är cirka 15 procent högre än väntat när vi gick in i rapportsäsongen och 80 procent av bolagen har slagit estimaten. I årstakt är vinsttillväxten (inklusive estimaten för de bolag som ännu inte rapporterat) 2,9 procent. Starka rapporter har också fått förväntningarna på 2020 att revideras upp och förnärvarande väntas vinsterna globalt lyfta med hela 28 procent i år. Skulle det bli verklighet så är det ett rekordstort vinstlyft som slår rekordet från 2019 då vinsterna ökade kraftigt tack vare Trumps sänkning av den amerikanska bolagsskatten.

I USA jobbar president Biden på för att få igenom nästa gigantiska stimulanspaket, helst med stöd av republikanerna, men om det inte går så med en enkel demokratisk majoritet. Amerikanska stimulanser är inte bara bra för USA, utan gynnar också resten av världen. USA är exempelvis Sveriges tredje största exportpartner och under 2020 gick 8,5 procent av vår totala export dit.

På agendan: Preliminära PMI i slutet av veckan

I och med att den tyngsta delen av rapportsäsongen ligger bakom oss riktas fokus återigen mot makrodata, restriktioner och vaccinationer.

Veckans kalender innehåller en rad tung makrostatistik. Mest intressant är preliminära PMI för euroområdet och USA på fredag. I Europa har gapet mellan industri och tjänstesektor ökat under vintern till följd av hårda restriktioner. Den exportberoende industrin har fortsatt att gå starkt, medan tjänstesektorn som är beroende av inhemsk konsumtion, har bromsat in. Estimaten pekar dock på att skillnaden ska minska något i februari främst tack vare en förbättring för tjänstesektorn. För tysk del släpps även ZEW-index imorgon, tisdag. I USA har återhämtningen förblivit stabil över vintern inom både industri och tjänstesektor. Den här veckan får vi både preliminära PMI från Markit samt flera regionala inköpschefsindex i USA. Dessutom släpps detaljhandelsstatistik och det penningpolitiska protokollet från Feds senaste räntemöte.

Vi behåller en övervikt i aktier. Sett till P/E-tal är börsen knappast lågt värderad, men mot bakgrund av de låga räntorna och stora stimulanserna anser vi ändå inte att aktier är dyra. Vaccinationsprocessen fortsätter i allt högre tempo, och rapportsäsongen visar att marginalerna stiger och vinsterna återhämtar sig betydligt snabbare än väntat. Aktier är dessutom attraktiva mot bakgrund av den förväntade avkastningen på obligationer som för närvarande är mycket låg. TINA (There Is No Alternative) förblir i spel under en överskådlig framtid.