Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Teknik, tillväxt och kvalitetsbolag i centrum för börsuppgången

Spänningarna mellan USA och Kina har ökat vilket orsakat viss oro på marknaden. Samtidigt ligger det i båda ländernas intresse att stötta återhämtningen i ekonomin, och tillsammans med gigantiska stimulanser ger det stöd åt tillväxt och aktier på lite längre sikt.

Trump balanserar på tunn tråd när den politiska temperaturen stiger
I början av förra veckan kom ett par positiva nyheter som lyfte börsen. Dels rapporterade läkemedelsbolaget Moderna ett lovande resultat från fas 1-studien av sitt coronavaccin, och dessutom enades Macron och Merkel om att föreslå en stödfond värd 500 miljarder euro för att hjälpa de mest utsatta branscherna och områdena i Europa att återhämta sig efter coronakrisen. Mot slutet av veckan surnade dock sentimentet på marknaden till igen. Det står alltmer klart att Trump och det republikanska partiet har som strategi att peka ut Kina som fiende och syndabock, för att på så sätt flytta fokus från intern kritik om hur man hanterat krisen. Målet är att säkra ännu en mandatperiod i höstens presidentval. Eskalerar konflikten, med nya handelshinder och ökad osäkerhet till följd, finns dock en risk att det får negativa effekter på riskaptit och aktiemarknad. Trump balanserar därför på en tunn tråd; å ena sidan försöker han mobilisera väljarstöd genom att peka ut Kina som syndabock – å andra sidan vill han att den amerikanska ekonomin återhämtar sig så snabbt som möjligt efter krisen, och det blir svårare om han provocerar Kina så mycket att landet väljer att slå tillbaka.

Förutom att USA anklagar Kina för att ha spritt coronaviruset så har man också gett sig på Huawei igen. Det senaste draget är att förbjuda alla tillverkare av kretsar som bygger på amerikansk teknik eller mjukvara från att leverera dem till Huawei. Med tanke på hur svag tillväxten är och att konjunkturåterhämtningen efter coronakrisen knappt har börjat, så är ett upptrappat handelskrig det sista vi behöver. Förhoppningsvis gör Trump bedömningen att en stark ekonomi skulle gynna hans möjligheter att bli omvald så pass mycket att han avstår från alltför dramatiska tilltag på det handelspolitiska området.

Även Kina har dock börjat lyfta sin egen politiska agenda, särskilt när det gäller Hong Kong där man i dagarna presenterat ett nytt lagförslag som ger kinesiska säkerhetsstyrkor tillåtelse att verka i staden. Förslaget kom oväntat och utlöste ny marknadsoro. Det hotar också relationen mellan USA och Kina, eftersom USA varit en stark anhängare av demokrati i Hong Kong. Det står dock klart att en global återhämtning även ligger i Kinas intresse, och att politiska konflikter och handelskrig riskerar att undergräva den möjligheten.

Teknik, tillväxt och kvalitet i centrum för börsuppgången
Ur ett marknadsperspektiv ser sentimentet ut att ha varit rätt optimistiskt mot bakgrund av recessionen och de stora risker som finns. Ett globalt index står idag 15 procent lägre än toppen i februari. Samtidigt handlas 70 procent av globala aktier fortfarande minst 20 procent under toppen före krisen enligt en rapport av Bank of America. Att ett brett index utvecklats betydligt bättre än majoriteten av alla enskilda aktier förklaras av rallyt i teknik-, tillväxt- och kvalitetsbolag. Marknadsvärdet på de amerikanska teknikbolagen är nu 1,3 gånger större än det samlade börsvärdet på alla tillväxtmarknader, och 1,8 gånger större än marknadsvärdet på börserna i eurozonen. Vi ser fortfarande potential i teknikaktier och kvalitetsbolag, men om återhämtningen i ekonomin fortsätter finns goda möjligheter för andra sektorer att utvecklas starkare och hämta in en del av tappet längre fram.

På agendan
Den här veckan får vi flera intressanta tyska makrosiffror. Definitiv statistik över BNP i Q1 visade att BNP föll 2,2 procent jämfört med föregående kvartal. Det är det största tappet sedan finanskrisen. Ifo-index för maj, som också släpptes under måndagen, målade samma bild som ZEW-index förra veckan. Nuläget är fortsatt svagt, men synen på framtiden har stärkts. På torsdag får vi också siffror över sentimentet bland företag och konsumenter i euroområdet. I april var sentimentet – inte oväntat – på en rekordlåg nivå. På torsdag kommer en ny siffra över nyanmälda arbetslösa i USA samt en preliminär siffra över BNP i Q1.

För svensk del väntar bland annat en ny konjunkturbarometer från KI på torsdag.