USA-valet: Vem av Trump och Biden har störst effekt på börsutvecklingen?

Vi börjar närma oss slutspurten i det amerikanska valet. Går det att förutspå hur den amerikanska börsen kommer att påverkas beroende av valutgången? Vilka sektorer blir vinnare – vilka blir förlorare? Finns det några indikatorer som pekar på en vinst för den sittande presidenten Donald Trump eller för Joe Biden? Och hur påverkas den svenska börsen av valutgången?

Detta är några av frågorna som Maria Landeborn, Senior Strateg på Danske Bank i Sverige försöker reda ut här.