Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Vad är oddsen för att det blir bättre eller sämre?

Kursrörelserna var mindre under förra veckan och volatiliteten sjönk. I Europa har smittspridningen slagit av på takten. Fokus framåt ligger fortsatt på spridningstakten och vilka åtgärder som tas både för att stoppa viruset, och för att stötta arbetsmarknaden och ekonomin.

Vad driver marknaden på kort och lång sikt?
Med tanke på den senaste tidens extrema kursrörelser så kan man fundera på vad det egentligen är som driver aktiemarknaden. Det är något vi också pratar om i vår senaste podd.

Benjamin Graham, värdeinvesteringens fader, har en gång sagt ”In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine”. Innebörden är att på kort sikt styrs börsen av psykologi, men på lång sikt så är det bolagets förmåga att skapa vinster som styr kursutvecklingen. För tillfället befinner vi oss i ett läge där situationen är ovanligt svårbedömd. I torsdags kom till exempel siffror över nyanmälda arbetslösa i USA som visade på en rekordökning med 6,6 miljoner nya arbetssökande på en enda vecka. Samtidigt steg oljepriset med 20 procent till följd av Trumps kommentar om en möjlig lösning på konflikten mellan Saudiarabien och Ryssland.

I teorin ska kursrörelserna spegla hur aktiemarknaden värderar bolagens framtida vinster, men i praktiken handlar det varje dag om huruvida utsikterna har blivit bättre eller sämre. Ibland gör det att dåliga nyheter förvandlas till goda nyheter. En svag siffra kan till exempel vara mindre illa än väntat, eller trigga förväntningar om mer stimulanser och på så sätt förvandlas till något positivt. Till följd av de enorma ekonomiska konsekvenserna av nedstängningen av ekonomin, och de enorma stimulanser som sätts in för att begränsa skadan, så är det för tillfället betydligt svårare än vanligt för marknaden att bedöma om läget är på väg att bli bättre eller sämre på både kort och lång sikt. Så länge det förblir så, kommer även kursrörelserna att vara stora.

Även om vi just nu står inför en djup recession så förväntar vi oss att den blir relativt kort till följd av de omfattande stimulanserna. I tider av hög osäkerhet är det extra viktigt att hålla fast vid sin långsiktiga strategi och inte göra förändringar till följd av kortsiktiga marknadsrörelser. När det gäller enskilda aktier föredrar vi kvalitetsbolag med stabila balansräkningar och god lönsamhet. Inom aktieregioner har vi en övervikt i USA och tillväxtmarknaden Asien, som båda har god möjlighet att stimulera ekonomin ur krisen som orsakats av coronaviruset. När det gäller räntebärande har marknaden för företagsobligationer fått stöd av den likviditet som kommer från centralbankerna. Vi föredrar fortfarande investment grade med god kreditkvalitet framför high yield.

Fokus på coronaviruset och utvecklingen i USA
Den här veckan är makrokalendern tunn. På torsdag får vi åter en siffra över antal nyanmälda arbetslösa i USA. Samtidigt som siffran skjuter i höjden så får de som nu blir arbetslösa extra stöd, bland annat genom höjd arbetslöshetsersättning. Utvecklingen i USA är avgörande för den globala ekonomin, och förändringar i tillväxtutsikterna kommer att påverka sentimentet globalt. På tisdag släpps också Michiganindex, vilket kan ge en inblick i hur den amerikanska konsumenten mår i den pågående krisen.

Med över en miljon smittade världen över och allt hårdare karantänsregler på plats, så letar marknaden efter tecken på en långsammare smittspridning. I Europa syns det redan, och fokus ligger nu främst på USA där en del stater har varit mycket långsamma med att implementera striktare karantän. Det kan inte uteslutas att mer amerikanska stimulanser är på väg.

I Europa har karantänen varit hårdare och pågått längre, och chocken för den redan svaga europeiska ekonomin är enorm. På tisdag sammanträder eurogruppen och marknaden väntar sig att stimulanser på uppåt 250 miljarder euro kommer att presenteras. Kostnaden för coronaviruset har dock uppskattats till 1000 miljarder euro (motsvarande 8 procent av europeisk BNP) vilket betyder att mer stimulanser definitivt kommer att behövas.

För svensk del släpptes SEBs Boprisindikator på måndagen som visade på kraftigt fallande boprisförväntningar, och på onsdag släpper Mäklarstatistik siffror över prisutvecklingen i mars. Vi väntar oss att bostadspriserna sjunker något.