Anders Gullesjö
Chef, Företagsmarknad, Danske Bank Sverige

Behåll svenska innovationer och företag i Sverige

Sverige måste öka takten på den gröna omställningen och skapa fler jobbmöjligheter. Politiken spelar en central roll som möjliggörare genom att uppmuntra företagens vilja att bidra till en hållbar omställning.

Många företag har det tufft just nu. Enligt siffror från Svenskt Näringsliv har nära hälften av företagen fått sämre lönsamhet under de senaste sex månaderna. Tre av tio företag kan tvingas till varsel inom det närmaste halvåret.

Siffrorna kommer tyvärr inte som en överraskning. Sjunkande konsumtion kommer som ett brev på posten efter stigande inflation och ränteökningar. Till hösten minskar efterfrågan ytterligare. Hushåll med tidigare bundna räntor förr eller senare behöver lägga om sina lån och då tvingas vakna upp till en ny ekonomisk verklighet med helt nya räntekostnader.

Den goda nyheten är att det finns stora möjligheter att vända den ekonomiska situationen och skapa bättre förutsättningar för svenska företag till lönsamhet, nyanställningar och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle. Men omställningen kräver mer än politiska utspel om kortsiktiga stödåtgärder. Det krävs ett helhetsgrepp, blocköverskridande samarbete och modiga strukturreformer för att göra skillnad.

Lista på reformförslag

  • Steg 1: förenkla för investeringar i nya idéer och projekt. Idag finns det för många krångliga regelverk och alldeles för långa tillståndsprocesser som hindrar utvecklingen i vårt land. Vindkraften är ett tydligt exempel där en tillståndsprocess ofta är längre än ett decennium. Denna djungel av regelverk är en effektiv bromskloss för flera företag som skulle ha möjlighet att snabbt skala upp och expandera internationellt inom grön teknik. Här har vi framtidens tillväxtmöjlighet.
  • Steg 2: behåll svenska innovationer och företag i Sverige. Andra länder, exempelvis USA, har satt igång en charmoffensiv och lockar svenska företag som exempelvis Northvolt att lägga framtida investeringar på amerikansk mark i utbyte mot skattelättnader. Flyttar företagen, flyttar tillväxten. De snöbollseffekter som skapas är omöjliga att stoppa. I det exportberoende Sverige har vi en tradition att ta tillvara på innovation. Nu måste vi utnyttja de möjligheter som Green Tech och Net Zero Technology innebär. 
  • Steg 3: öka sysselsättningen. Arbetslösheten i Sverige verkar ha landat på drygt sju procent, vilket är dubbelt så högt som i många jämförbara länder.  Det går att öka sysselsättningsgraden och samtidigt bidra till en hållbar omställning genom att se över anställningskostnaderna, inte minst genom minskade arbetsgivaravgifter, särskilt för unga. Vidare bör se till att matcha industrins kompetensbehov med utbildningssatsningar inom framtidens gröna teknologi. Trots hög arbetslöshet är en av de största utmaningarna för företagen att hitta rätt kompetens.

Hela Sverige behöver vara med i hållbarhetsracet och det finns en enorm kraft i svenskt näringsliv. Med rätt förutsättningar kan fler komma i arbete, takten i den gröna omställningen öka och svensk ekonomi vända åt rätt håll. Det är ännu viktigare nu när läget är tufft för många företag. Men då gäller det att vi får en politik som möjliggör istället för att bromsa. Vi måste tillsammans ta steg för att öka samarbetet mellan företag, finansiärer och politiker.

Mer information och inspiration på Danske Banks webbsida