Anders Gullesjö
Chef, Företagsmarknad, Danske Bank Sverige

Dags att budgetera, men undvik fällorna

Många företag är just nu mitt uppe i budgetprocessen för 2023. Vi på Danske Bank får in ovanligt många frågor kring hur man som företag ska förhålla sig till läget i omvärlden – inte minst den ökade inflationen, höjda räntor och en svag krona. Anders Gullesjö, ansvarig för Danske Banks företagsenhet, ger svar på några av de frågor som företagen ställer just nu.