En tuff höst väntar de svenska företagen

Riksbanken höjde nyligen styrräntan till 3,75% och under hösten väntar ytterligare höjningar. Den svenska kronan är fortsatt svag och många problem kring elförsörjningen är inte lösta. Mycket talar för att företagen måste förbereda sig för en utmanande höst.

Riksbankens besked var tydligt. Inflationsmålet står i fokus och åtgärder för att stärka den svaga kronan. Även om företagen och arbetsmarknaden varit förvånansvärt motståndskraftiga så finns det skäl att vara vaksam och rusta sig inför ett tuffare ekonomiskt klimat. Danske Banks prognos var att styrräntan skulle toppa på 4% men beskedet från Riksbanken den 29 juni låg något över. Även för kronan ser det fortsatt utmanande ut.

Kostnadsökningar pressar marginalerna

En svag valuta påverkar de flesta branscher. På exportsidan ger det en prisfördel men de flesta exporterande bolagen har också en betydande import så det är inte enbart positivt med en svagare valuta. Importberoende företag som detaljhandeln, får det allt tuffare och enligt Svensk Handel har detaljhandelns omsättning sjunkit 12 månader i rad. För att bibehålla sina marginaler måste företagen ta ut sina ökade kostnader i kundledet. Men mycket talar för att det blivit betydligt svårare då hushållens disponibla inkomster har sjunkit tre kvartal i rad vilket urholkat köpkraften.

-Beskedet om att räntebanan höjs över 4% 2024 i kombination med en svag krona var inte bra nyheter för de utsatta branscherna. Det rådande konjunkturläget och de faktum att många konsumenter håller lite extra hårt i plånböckerna bidrar inte till en gynnsam situation för branscher som bygg-, fastighet och detaljhandeln, säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad på Danske Bank.

Likviditetsplanering

Ett annat problem som många företagare står inför är bristen på likviditet. Enligt Danske Banks kartläggning av marknadens totala inlåning så har företagens likviditet krympt med 162 miljarder kronor på ett år. Kombinationen minskad likviditet samtidigt som lagersaldon och inköpspris ökar resulterar i ytterligare ansträngningar för företagen.

-I början av 2022 gjorde många företag sina beställningar för 2023, detta var innan kriget i Ukraina bröt ut och innan effekterna av hur det skulle påverka världsekonomin blev kända. Nu ska inköpen betalas, i ett läge med svagare konjunktur, stigande räntor och försämrad efterfrågan, säger Anders Gullesjö, chef för företagsmarknaden på Danske Bank.

Vid osäkra tider måste företag hitta strategier för att möta utmaningarna som kan komma. Exempelvis bör företagen säkra likviditet, både kortsiktigt och långsiktigt.

-Likviditet och prognoser blir allt viktigare i en osäker ekonomi med högre räntor och råvarupriser. Genom att förutsäga kassaflöden kan du som företagare hantera likviditetsbehov och minimera valutarisker. Välgrundade beslut minskar risker och optimerar räntekostnader, fortsätter Anders.

Att se över företagets valutastrategi är en annan bra åtgärd.

-Man kan som företagare agera på olika sätt för att reducera valutariskerna. Om ditt företag verkar på den internationella marknaden är valutasäkring ett bra tips, avslutar Anders.

Den föregående vinterns utmaningar med elförsörjningen är inte lösta och sommaren kan man se som en tillfällig lättnad. Det är av största vikt att se över energibehov och göra de effektiviseringar som behövs. Det kanske på sikt är den enskilt viktigaste investeringen som bolagen kan göra, dvs att ställa om, minska sitt elberoende och därmed även sitt CO2-avtryck.