Anders Gullesjö
Chef, Företagsmarknad, Danske Bank Sverige

Företag: Checklistan med åtgärder för att klara höstens förändringar

Fortsatta räntehöjningar i kombination med fortsatt försvagad kronkurs sätter ekonomisk press på våra svenska företag. Anders Gullesjö, ansvarig för Danske Banks företagsverksamhet i Sverige, ger i denna video några av sina bästa råd till hur du som företag kan agera på det som sker i omvärlden just nu.