Företagen måste vakna. Organiserad brottslighet omsätter miljoner i bedrägerier mot svenska företag.

Svenska företag luras på mångmiljonbelopp varje år. Den största säkerhetsrisken är de egna anställda. Trots det saknar många företag säkerhetsrutiner som kan möta den nya allt smartare finansiella brottsligheten.

De flesta har läst och hört talas om företagsbedrägerier och tillvägagångssätten. Men få tror att just de ska bli lurade. Faktum är dock att antalet bedrägerier ökar och det kostar bolag enorma summor varje år. Ett vanligt förekommande bedrägeri är vd-bedrägerier där den kriminelle kontaktar sitt offer via email eller telefon och utger sig för att vara vd eller annan person i ledande ställning. Målet är att övertyga mottagaren om att göra en banköverföring. Ofta till ett annat land och ofta är det väldigt bråttom.

Mänskliga faktorn

Bedrägerier mot företag får inte sällan ödesdigra konsekvenser. Inte bara för det utsatta företaget utan även för den enskilde individen som oavsiktligt blir delaktig i att företaget förlorar stora summor. Ett snittbedrägeri ligger på ca 400.000 kronor men det finns exempel på mycket större belopp.

-I majoriteten av fall där kriminella lyckas komma över pengar så är det tyvärr den mänskliga faktorn som är orsaken. Man tror att man får uppdraget av en hög chef eller vd och då ifrågasätter många inte betalningsordern. Vi varnar ständigt våra kunder. Men för att det ska få något effekt kräver det att man tar varningarna på allvar, Linus Fugl, expert på bedrägeribekämpning på Danske Bank.

Omsätter mångmiljonbelopp

Vill det sig illa så kommer bedragarna över mångmiljonbelopp. Nu senast kunde vi läsa om en stor myndighet i Sverige som blivit utsatt. Tillvägagångsättet är som taget ur en bedrägerihandbok där de kriminella kombinerade olika typer av bedrägerier, i det här fallet vd-bedrägeri med kompromettering av företagets email. Ekonomiavdelningen på myndigheten mottog falska fakturor för påstått utförda arbeten. Samtidigt skickades falska email som såg ut att komma ifrån företagets nytillsatta generaldirektör med bekräftelser på att utbetalningarna skulle ske. Över 8 miljoner kronor kom bedragarna över innan man uppdagade brottet.

-Dessa typer av brott utförs ofta av ligor som har sitt säte utomlands säger Linus. Det försvårar polisens jobb när det kommer till att lösa brott. Banken har mycket kunskap och kan ge bra råd kring hur man bör tänka för att öka skyddet i företaget. Så vänd dig till din bank innan du utsätts för bedrägeri fortsätter Linus.

Rutiner rutiner rutiner

Det absolut enklaste sättet att förebygga bedrägerier är att sätta tydliga rutiner som alla medarbetare oavsett position känner till. Även personer som vikarierar över sommarledigheten eller som av andra anledningar är tillfälligt ansvariga för utbetalningar och liknande ska vara väl informerade om processerna.

-Många utsatta företag vi pratar med vittnar om just bristen på rutiner. Ingen tror att just jag eller mitt företag kommer att utsättas och den bristen kan stå en väldigt dyrt säger Linus.

Ett annat enkelt sätt att skydda både sitt företag samt sin personal är 4-ögon principen.

-Ha som rutin vid stora utbetalningar att det alltid är två personer som godkänner fakturor, tipsar Linus. Det minskar risken för mänskliga misstag och skyddar inte bara företagets pengar utan även personalen. Man kan också ha system där alla inköp förses med ett inköpsnummer som matchar fakturan. Då minskar risken för att någon betalar eventuella falska fakturor. Man bör också ha en process där inga leverantörsuppgifter kan ändras baserat på samtal eller ett mejl, det är också ett vanligt modus, avslutar Linus

Linus påpekar även att något så enkelt som att föra ett samtal om riskerna kan få anställda att tänka till en extra gång innan man gör något som man kan få ångra. Företag där man har ett klimat som uppmuntrar till frågor, hellre en gång för mycket än en gång för lite, klarar sig ofta undan bedrägerier.