Företagsbedrägerier ökar lavinartat under sommaren

Sommarperioden är förknippad med avkoppling och semester. Men det är också tyvärr en tid då bedrägerier riktade mot företag ökar markant. Bedragare tar gärna chansen att utnyttja distansarbete, semestertider och vikarier för att lura företag och deras anställda. Men det finns några enkla åtgärder du som företagare kan ta till för att försvåra för de kriminella.

Artikel i korthet

  • Sommaren är högtider för kriminella och bedrägerierna riktade mot företag ökar markant under semestertider.
  • Vd-bedrägerier, där kriminella utger sig för att vara företagets vd och försöker lura anställda att betala ut stora summor pengar, ökar mest.
  • Enkla, tydliga rutiner och processer som alla anställda känner till, även vikarier, är ett viktigt steg i att säkra företaget under sommaren.

Mänskliga faktorn  

Bedrägerier där ”social engineering” är en del av metoden har visat på en stadigt ökad trend de senaste åren. Metoden innebär att kriminella försöker manipulera individer till att avslöja känslig information eller utföra handlingar som kan vara skadliga. Detta sker ofta genom att utnyttja personers tillit och deras naturliga tendens att vilja hjälpa till. Det finns flera förklaringar till att denna typ av bedrägeriform ökar. Mindre kontanter i omlopp och att banker och andra företags säkerhetssystem blir allt säkrare är några exempel. Men det beror även på att det idag finns mycket öppen information tillgänglig på nätet och människors tillit till sociala medier.    

Olika typer av vanligt förekommande bedrägerier

Statistik visar att flera typer av bedrägerier ökar under sommaren och en bedrägeriform som ökar markant är så kallade vd-bedrägerier. Ett bedrägeri som går ut på att den kriminella försöker förfalska identiteten på ett företags vd i syfte att lura anställda att föra över stora belopp.

Man kan även se att bedrägerier som involverar manipulering av betalningsuppgifter ökar i semestertider. Bedragare kan försöka manipulera företag att ändra betalningsinformation för sina leverantörer och kunder. Målet är att betalningar omdirigeras till bedragarnas konton.

Email-bedrägerier, särskilt de som innebär ändring av kontouppgifter för fakturabetalningar, ökar också under sommaren. Bedragare kan försöka att antingen hacka sig in på existerande leverantörskonton eller skapa nya konton som ser mycket lika ut befintliga leverantörers email-adresser.

Så skyddar du dig

  • Använd virusskydd på dina datorer.  
  • Utbilda dina anställda, även vikarier, om olika typer av bedrägerier och hur de kan undvika dem.
  • Skapa tydliga processer för betalningar och verifiera alltid att begäran om betalning är legitima innan du betalar.
  • Var försiktig med länkar i email och var uppmärksam på eventuella konstigheter i språket.
  • Etablera en Single Point of Contact (SPOC) för att säkerställa att du har en specifik kontakt hos din leverantör för alla betalningsrelaterade frågor.
  • Validera information genom att ringa upp till exempelvis leverantör på ett telefonnummer som du vet är korrekt.
  • Var extra vaksam om något verkar onormalt eller utanför de vanliga rutinerna. Om pengar har överförts felaktigt, kontakta din bank så snabbt som möjligt.

Prioritera företagssäkerhet

Vi lever i ett alltmer uppkopplat samhälle, och bedrägerier har blivit allt mer sofistikerade. Det är därför viktigt att skydda ditt företag och dina anställda genom att alltid vara noggrann, uppmärksam och proaktiv.

Avslutningsvis, kom ihåg att säkerhet bör vara en prioritet året runt, inte bara under semestertider.