ICA finansierar hållbarhetssatsningar med grön obligation

Allt fler företag ser över hur hållbarhetsarbetet kan finansieras – antingen genom gröna lån eller på obligationsmarknaden. ICA gav nyligen ut sin första gröna obligation om 3, 5 miljarder kronor. Pengarna ska bland annat användas till elektrifiering av företagets fordonsflotta, energieffektiviseringar av företagets fastigheter och en satsning på fler hållbara produkter i butik.

Mer information om den nya obligationen på ICA’s webbsida eller på Danske Banks webbsida om gröna obligationer