6 TWh i förnybar energiproduktion

Danske Bank och Realkredit Danmark har beviljat gröna lån till projekt som resulterar i nästan 6 TWh förnybar energiproduktion.

Nästan 6 TWh förnybar energi finansierades genom gröna lån utgivna av Danske Bank och Realkredit Danmark 2021. Finansiering har bland annat gått till nya vindkraftsparker och biobränsleraffinaderier. Den totala förnybara energiproduktionen i Danmark 2021 var 53 TWh enligt danska Energimyndigheten.

En av de kunder som har använt gröna lån för att finansiera förnyelsebara energiinitiativ är norska NEAS Gruppen. Koncernen använde ett grönt lån för att renovera både vattenkraftverk och kraftnätet i Møre och Romsdal. NEAS fyra vattenkraftverk har en sammanlagd kapacitet på 62.3 MW och producerar årligen cirka 180 GWh el. Det är tillräckligt för att förse över 7 000 bostäder med ström varje år.

Hållbar omställning i fokus

Grön omställning av samhället i stort och företagens egna klimatmål har ökat marknadens intresse för grön finansiering .

– Vår ambition är att vara den ledande finansiella partnern när det gäller att hjälpa våra kunder att lyckas i sin gröna omställning. Vi tror att efterfrågan på gröna lån fortsätter att växa, säger Samu Slotte, Global Head of Sustainable Finance.

Volymen av gröna lån som Danske Bank-koncernen beviljat ökade kraftigt – från 37.5 miljarder DKK 2021 till 56.3 miljarder DKK i slutet av 2022. Den största delen av lånen finansierar byggande och köp av gröna fastigheter samt till projekt för förnybar energi.

Danske Bank Green Bond Report visar hur stor klimateffekten är i initiativ och projekt som Danske Banks gröna lån finansierat.

Så fungerar gröna lån

Ett grönt lån finansierar investeringar i projekt som är öronmärkta för specifika, hållbara projekt. Vilka projekt som kan finansieras genom gröna lån definieras i Danske Banks Green Finance Framework. Detta ramverk (framework) fastställer kriterier som Danske Bank-koncernen använder för att mobilisera kapital till hållbara- och miljömässigt fördelaktiga ändamål.