EU-valet: ”Ett ödesval för Europa”

EU-valet den 9 juni har kallats ett ödesval. Det är stora frågor som står på spel; fortsatt stöd till Ukraina, demokratiprocesser, EU’s utvidgning och den gröna omställningen av samhället.

Valet till Europaparlamentet är ett av de största demokratiska valen i världen och världens enda direktvalda, transnationella parlament. Totalt ska 720 ledamöter från Europa forma det nya parlamentet.

Christian Danielsson är statssekreterare hos EU-minister Jessika Roswall. Han har en gedigen erfarenhet av EU-arbetet genom flera olika roller i Bryssel och Stockholm.

Christian Danielsson ger sin syn på några frågor som kommer att prägla EU den kommande mandatperioden (video 20.21 min).