Avgörande möte för sjöfartens klimatpåverkan

För närvarande står globala sjötransporter för cirka 3 % av de globala utsläppen av växthusgaser. Den 3-7 juli träffas Internationella sjöfartsorganisationen (IMO, International Maritime Association) för att diskutera hur klimatpåverkan från sektorn kan minska.

Mötet har stor betydelse för branschen. Förväntningarna är att sjöfartens klimatmål ska skärpas avsevärt och anpassas till Parismålen med ett nettonoll mål senast 2050. För att nå målet måste branschen göra teknologiska framsteg och introducera fossilfria bränslen inom sektorn. Det räcker inte att klimatkompensera för sina utsläpp.

Sjötransporternas klimatpåverkan mäts ofta i kolinintensitet per fraktad enhet Carbon Intensity Indicator (CII). Det finns en skala från A till E som indikerar hur stora utsläppen per transporterad enhet är. Samma typ av skala finns på andra produkter, till exempel vitvaror.

Ett av förslagen är hur korrigerande åtgärder kan införas för alla fartyg med en sämre klassificering än C. Ett annat viktig förslag är att sätta en global bränslestandard.

Från 2026 omfattas sjötransporter av EU’s handel med utsläppsrätter. Det sätter extra press på branschen att minska sina utsläpp eftersom kostnaderna med färre tillgängliga utsläppsrätter fortsätter att driva upp priset.

Att sitta still i båten blir helt enkelt för dyrt.