Bankgemensamt initiativ för en mer hållbar byggbransch

Flera banker samverkar i ett nytt initiativ för att bidra till en mer hållbar byggbransch. Gemensamma riktlinjer för kreditgivningen implementeras hos respektive bank under slutet av 2021.

Ekonomisk brottslighet och illegal arbetskraft i byggbranschen innebär stora negativa effekter för samhället, bland annat genom uteblivna skatteintäkter och bristande kontroll av att schyssta arbetsförhållanden respekteras på byggarbetsplatser.

– I kreditgivningen anger vi nu ännu tydligare krav på att bygg- och fastighetsbranschen ska säkerställa och kunna följa upp att deras leverantörer och underleverantörer uppfyller de regler och förväntningar som finns på en schysst och rättvis marknad. Tillsammans med hela bygg- och fastighetsbranschen vill vi jobba för att påverka i en positiv riktning, säger Anders Gullesjö,  ansvarig för affärsområdet Business Customers på Danske Bank i Sverige.

Varje bank har sedan tidigare tydliga processer för att motverka att bankens produkter och tjänster utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Det nya initiativet handlar om att i bankernas kreditprocess ställa ytterligare krav mot låntagaren. Som en del av detta har bankerna kommit överens om gemensamma riktlinjer som ska beaktas i kreditgivningen till bygg- och fastighetsbolag. Dessa syftar bland annat till att säkerställa att låntagaren har kontroll över produktionen, uppnå ökad styrning över vilken arbetskraft som nyttjas i alla leverantörsled, samt se till att de underleverantörer som anlitas lever upp till gällande regelverk.

– Vi välkomnar alla initiativ som verkar för sunda konkurrensvillkor och en schysst byggbransch. Byggföretagen har nolltolerans mot fusk och oegentligheter på arbetsmarknaden. Ett hållbart samhällsbyggande förutsätter god samverkan mellan olika aktörer. Bankernas initiativ är en viktig pusselbit i detta gemensamma arbete, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen.

Medverkande banker är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Sparbankerna och Swedbank.

Länk till branschorganisationen Byggföretagen