COP28: besvikelse med ljusglimtar

Efter långa förhandlingar kunde världens länder enas om en första global översyn av Parisavtalet. Översynen visar att världen fortfarande inte är på rätt väg för att nå 1,5-gradersmålet. De globala utsläppen av växthusgaser ökade med 2,6 % under 2022, och de förväntas fortsätta att öka under de kommande åren.

Konferensen beslutade också att stärka stödet till klimatanpassning och klimatfinansiering. Detta är viktigt för att hjälpa de länder som är mest sårbara för klimatförändringarna.

Världens länder enades om en rad viktiga åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna under COP28 i Dubai:

  • Överenskommelse om att ”röra sig bort från” fossila bränslen. Detta innebär att världens länder ska arbeta för att minska sin beroende av fossila bränslen, som kol, olja och gas.
  • Överenskommelse om att öka stödet till klimatanpassning. Detta innebär att världens länder ska bidra med mer pengar till att hjälpa de länder som är mest sårbara för klimatförändringarna att anpassa sig till de effekter som redan märks.
  • Överenskommelse om att öka klimatfinansieringen. Detta innebär att världens länder ska bidra med mer pengar till att hjälpa utvecklingsländerna att minska sina utsläpp och anpassa sig till klimatförändringarna.

Resultatet från COP28 är en viktig milstolpe i kampen mot klimatförändringarna. Men det är också tydligt att det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra. Världen måste minska sina utsläpp av växthusgaser snabbt och dramatiskt om vi ska nå 1,5-gradersmålet. Förhoppningen är att COP29, som hålls i Indonesien 2024, kommer att leda till ännu mer ambitiösa åtaganden från världens länder.