redovisningskrav

Dubbla redovisningskrav växande problem för företag

Det saknas global standardisering kring internationell hållbarhetsredovisning. Snart introduceras nya redovisningskrav både i USA (från SEC) och EU (CSRD). Olika rapporteringskrav adderar komplexitet inom hållbarhetsområdet och minskar möjligheten till internationell jämförelse av företagens verksamhet och dess påverkan på våra samhällen.

Samu Slotte
Samu Slotte

Företag med internationell verksamhet drabbas av dubbelarbete när de måste skapa två olika rapporter med olika hållbarhetsdata. Det leder till ökad administration och skenande hållbarhetskostnader. För investerare innebär bristen av internationell standardisering minskad transparens och sämre beslutsunderlag för hållbara investeringar.

– Det är direkt kontraproduktivt att det inte utvecklas en global standard kring vilka hållbarhetsparametrar som ska rapporteras. I förlängningen riskerar bristen på standardisering att skjuta sönder de goda hållbarhetsambitionerna och bidra till att vi missar klimatmål, säger Samu Slotte, Head of Sustainable Finance på Danske Bank.

EU ligger steget före

EU’s ramverk, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), är mest omfattande och har kommit längst i processen med att utveckla sina redovisningskrav. CSRD omfattar alla företag i EU med fler än 250 anställda eller en omsättning på över 40 miljoner euro. Även multinationella bolag med dotterbolag i EU och med en omsättning på över 150 miljoner euro omfattas. Redan i juni 2023 förväntas EU-kommissionen rösta för ett förslag på vad som ska rapporteras. De nya reglerna ska fasas in där störst går först och ska kunna gälla från och med räkenskapsåret 2024. CSRD omfattar rapporteringskrav inom miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning (ESG).

I USA fokuserar SECs (US Securities and Exchange Commission) regelverk främst på klimatrapportering och rapportering för en specifik målgrupp – investerare. S:et och G:et i ESG tas inte med i rapporteringskraven.

– Det höjs nu röster för att hitta gemensamma nämnare mellan de olika initiativen. Steg ett är att få EU, som idag utvecklar de mest omfattande reglerna, med på båten, säger Samu Slotte.