Östersjön

Efter gröna obligationer kommer blå

 Nordiska investeringsbanken (NIB) ger ut sin andra blå obligation, denna gång om 1,5mdr SEK. Det som skiljer en blå obligation från en grön är att intäkterna öronmärks för marina projekt. NIBs blå obligationer följer i övrigt deras ramverk för gröna obligationer.

– Intresset bland investerare att satsa på hållbara projekt är stort. I de blå obligationerna nischas hållbarhetsfokuset till projekt som syftar till att säkerställa friska vattendrag, sjöar och hav. Det finns många investerare som tilltalas av att veta mer exakt vilka ändamål deras investering ska bidra till, så detta med nischade obligationer är en spännande utveckling av marknaden, säger Lars Mac Key, ansvarig för obligationsmarknaden på Danske Bank.

Lars Mac Key
Lars Mac Key

Gröna obligationer har växt kraftigt de senaste åren både i antalet utgivna obligationer och i större volymer. 2019 emitterades gröna obligationer för 133 mdr SEK –  85 procent mer än året innan.

– Under första halvåret 2020 såg vi en dipp i antalet emitterade hållbarhetsobligationer, men under andra halvåret har återhämtningen varit stark. Flera statligt relaterade verksamheter och institutioner har gett ut sociala obligationer för att stötta återhämtningen efter Corona-pandemin. För gröna obligationer var september var en rekordmånad med ca 50mdr USD utgivet globalt. Totalt har närmare 350mdr USD av hållbarhetsobligationer getts ut under 2020, det är bara några miljarder bakom totalen för rekordåret 2019. Säger Lars Mac Key på Danske Bank. 

Mer information om Nordiska Investeringsbankens blå obligation hittar du här.