EU lanserar Net-Zero Industry Act

EU-kommissionen lanserar Net-Zero Industry Act som stimulerar investeringar i grön teknik och accelererar omställningen till ett hållbart samhälle.

Net-Zero Industry Act ska locka till nyinvesteringar inom grön teknologi och göra EU:s energisystem säkrare och mer hållbart. Initiativet är del av EU’s Green Deal Industry Plan och är ett direkt svar på Joe Bidens klimatplan, Inflation Reduction Act (IRA), som fått många företag att överväga att flytta sina gröna investeringar till USA.

Net-Zero Industry Act fokuserar på teknologier reducerar koldioxidutsläpp. Förslaget omfattar satsningar inom sol- och vindproducerad energi, satsningar på batterier och energilagring.

Kommissionen vill skynda på installation av CCS-teknik (Carbon Capture Storage), föreslår gröna kriterier vid offentliga upphandlingar, förenklar administration- och tillståndsprocesser och innehåller kunskapssatsningar. Minst 40 procent av EU’s behov av teknik och råvaror ska kunna täckas av produktion inom unionen senast 2030.

Förslaget ska godkännas av Europaparlamentet och rådet innan det träder i kraft.

Mer information finns på EU-kommissionens webbplats