EU-taxonomin utvidgas med 51 nya kriterier

EU-taxonomin växer i omfattning och nu presenteras hela 51 nya kriterier för hållbar ekonomisk verksamhet.

I dagarna släpptes EU-kommissionens expertgrupp, Platform for Sustainable Finance, sitt utkast på nästa uppsättning kriterier för ekonomiskt hållbara aktiviteter. Även om detta är expertgruppens första vägledande dokument ger det en bra översikt över hur de slutliga kriterierna kommer se ut.

I bilagan på 675 sidor ingår till exempel kriterier för cirkulär ekonomi för textilindustrin, kriterier för biologisk mångfald inom jordbruket, kriterier för förhindrande av förorening vid kemikalieproduktion och kriterier för sanering av vattenresurser (se bild för översikt).

Förslag på kriterier för ytterligare sex sektorer som skogsbruk och läkemedelssektorn kommer offentliggöras i maj. 

I nästa steg släpper EU-kommissionen senare i år en delegerad akt som fastställer de nya kriterierna. Rapporteringskraven för företagen börjar gälla 12 månader efter kommissionens godkännande. Det innebär att de första rapporterna kommer ut i början av 2024 (från budgetåret 2023).