Experttips: Biologisk mångfald för företag

Enligt undersökningen Hållbara Bolag har bara 30% av börsbolagen en strategi för hur de ska hantera frågan om biologisk mångfald. Med införandet av EU-direktivet för hållbarhetsrapportering, CSRD under 2024, ökar rapporteringskraven på företagen rejält.

Sara Lindahl, expert på hållbar finansiering på Danske Bank, ger tre tips till företag om hur de kan komma igång med rapportering kring biologisk mångfald. (video 59 sek)

Hotet om förlorad biologisk mångfald är inte bara ett hot mot vår planet, djuren, växterna och mänskligheten. Även företag kan få stora utmaningar om de inte tar hänsyn till biologisk mångfald i sin strategi.

Danske Bank och Danica Pension har i en tidigare rapport kartlagt hur 99 nordiska börsbolag arbetar med biologisk mångfald i sitt hållbarhetsarbete. Rapporten visar att 71 procent av de undersökta företagen är utsatta för affärsrisker kopplad till biologisk mångfald. 

Se tidigare intervju med Charlotta Sörqvist, Sveriges chefsförhandlare vid FN’s toppmöte om biologisk mångfald.

Lyssna även till podden ”Kreditvärden” som tar upp frågan om finansbranschens roll i frågan kring biologisk mångfald

För mer information om EU’s direktiv för hållbarhetsrapportering, besök denna webbsida