Grön obligationsvåg i Sverige

Marknaden för gröna företagsobligationer har fördubblats under 2021 och uppgår till 70 miljarder hittills i år.

Det betyder att den tidigare marknadstrenden håller i sig. Gröna obligationer utgör nu nästan 40 procent av den totala företagsobligationsmarknaden.

Lars Mac Key, chef för hållbara obligationer på Danske Bank, spår fortsatt tillväxt för hållbara obligationer i hela Europa. De kraftiga återhämtningspaket som EU lanserat innebär att nästan 250 miljarder Euro kommer att investeras i gröna och hållbara aktiviteter under kommande fem år.