Hållbar finansiering: EU’s top fem 2022

En tsunami av hållbarhetsregleringar är på ingång 2022. Danske Bank listar de fem viktigaste EU-frågorna kopplat till hållbar finansiering som svenska företag behöver få koll på (video 1.27)

1.  EU’s ”Green Bond Standard”  – EU’s gemensamma ramverk för gröna obligationer klart för implementering 2022.

2. Kvarvarande miljömål i taxonomin klubbas – EU presenterar tekniska granskningskriterier under H1 2022.

3. Utökad taxonomi – till att täcka alla aktiviteter och dess sociala inverkan. 2022 startar arbetet.

4. CSRD – ”Direktivet om hållbarhetsredovisning”. Beslut tas under H1 2022 och därefter har EFRAG fram till oktober 2022 på sig att ta fram redovisningsstandarder.

5.  EBA/EUC presenterar ett nytt Baselramverk som ska ta hänsyn till hållbarhetsrisker (CRR/CRD) i oktober. Innan det (H1) ska man också presentera diskussionsunderlag för riskhanteringen av gröna tillgångar och dess syn på bankernas gröna lån (till företag och fastigheter).