Hållbarhetsrapportering i fokus med kommande ESRS

Nordiska noterade bolag redovisar bara 54% av kommande hållbarhetskriterier i ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Detta enligt en ny rapport av Position Green.

Drygt 49 000 bolag i Europa omfattas av EU’s kommande krav på hållbarhetsrapportering. Kraven börjar gälla från räkenskapsåret 2024 med första rapportering i början av 2025. Syftet med de skärpta rapporteringskraven är att styra kapital och tillgångar mot en mer hållbar ekonomi. Detta i linje med EU’s Green Deal och Fit for 55.

Den nya rapporten från Position Green har gått igen 300 noterade bolag i norden. Rapporten visar att många bolag har mycket arbete kvar att göra innan de uppfyller alla de 68 rapporteringskriterier som EU ställer upp.

-De största bolagen har kommit lite längre i förberedelserna med att uppfylla rapporteringskraven. De har ofta hållbarhetsspecialister som följer upp och driver på arbetet. För de företag som ännu inte kommit så långt i förberedelserna är det hög tid att komma igång. Det säger Sara Lindahl, expert på hållbar finansiering på Danske Bank.

Rapporteringen viktig för bankerna

2024 blir bankerna tuffare med ESG-uppföljning i kreditvärderingen. EU’s redovisningsstandard för hållbarhet, ESRS, ökar transparensen och förenklar jämförelse av bolag i samma sektor.

-Kreditbesluten påverkas både av hur väl företagen lyckas leverera på rapportering och på jämförelse av olika företag i samma bransch. Tillgång till kapital blir billigare med en bättre rapportering och hållbarhetsfrågan får större strategisk vikt, säger Sara Lindahl.

Även bankerna ska rapportera och i denna sektor har olika banker kommit olika långt med sitt arbete.

-För bankerna kan en bra rating vara en faktor som kan bidra till lägre kapitalkostnader. Det är i sin tur en konkurrensfördel. ESG-faktorer blir viktiga för vår utlåning och våra investeringar. ESRS blir ett viktigt verktyg i det arbetet, säger Sara Lindahl.