H&Ms hållbarhetsarbete väcker uppmärksamhet på obligationsmarknaden

I förra veckan emitterade H&M Sveriges första hållbarhetslänkad obligation (Sustainability Linked Bond, SLB). Obligationen kopplar villkoren för finansieringen till flera av H&M’s hållbarhetsmål, exempelvis att minska koldioxidutsläppen med 20 procent.

Med en SLB får låntagaren ett tydligt ekonomiskt incitament att nå sina hållbarhetsmål (t.ex. reducerat koldioxidutsläpp). Når man inte sina mål väntar straffavgifter till långivarna. Det tvingar företagen att leverera på sina klimat- och hållbarhetsambitioner.

– För H&M-koncernen är hållbarhet en integrerad del av vår verksamhet. Denna typ av obligationer skapar ett tydligt och öppet åtagande och incitament för företaget. Det är ett viktigt steg i vårt fortsatta arbete med att optimera företagets kapitalstruktur, samtidigt som vi ger investerare möjlighet att bidra till en positiv omvandling av modeindustrin, säger Adam Karlsson, CFO i ett pressmeddelande från H&M.

Den nya obligationen genererade ett enormt investerarintresse från hela Europa. Det var till och med första gången Europeiska Centralbanken (ECB) investerade i en hållbarhetslänkad obligation.

Lars Mac Key
Lars Mac Key

Hållbarhetslänkade obligationer är ett nytt fenomen på marknaden för hållbara obligationer. I motsats till ”traditionella” gröna obligationer/hållbarhetsobligationer, där fonderna är knutna till specifika projekt, kopplas hållbarhetslänkade obligationer till ett antal definierade hållbarhetsmål för hela verksamheten, t.ex. sänkta koldioxidutsläpp.

– Det finns ett fantastiskt intresse för marknaden för hållbarhetsbundna obligationer just nu och denna första transaktion var bara början på en trend som kommer växa under 2021. H&Ms hållbarhetslänkade obligation på 500 miljoner Euro fulltecknades på 15 minuter, säger Lars Mac Key, Chef för hållbara obligationer på Danske Bank.

De hållbarhetsmål som H&M-gruppen ska uppnå senast 2025:

  • Öka andelen återvunnet material till 30 procent.
  • Minska utsläppen från koncernens egna verksamhet med 20 procent.
  • Minska Scope 3 utsläpp från produktion av tyg, klädtillverkning, råmaterial och transporter med 10 procent.

H&Ms webbplats finns mer information.